Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
cup-2884023.jpg

TI Sveriges styrelse 2018-2019

Vid gårdagens föreningsstämma valdes Transparency International Sveriges styrelse och övriga funktioner för 2018-2019.

Som ny ordförande, för 2018-2020, valdes Michaela Ahlberg. Övriga styrelseledamöter är: Inga-Britt Ahlenius (omval 2018-2020), Lars Björklund (invald 2017-2019), Louise Brown (invald 2017-2019), Brita-Lena Ekström (invald 2017-2019), Céline Giertta (invald 2017-2019), Alf Persson (invald 2017-2019), Claes Sandgren (nyval 2018-2020) och Ylva Skoogh (nyval 2018-2020). Följande personer är suppleanter: Jasmin Draszka-Ali (omval 2018-2019), Robert Cloarec (nyval 2018-2019), Göran Hyltander (nyval 2018-2019) samt Ulrik Åshuvud (nyval 2018-2019).

Föreningens revisorer, Björn Mothander och Karin Rudebeck, omvaldes för 2018-2019. Som revisorssuppleanter omvaldes Anders Mellbourn och Camilla Thomson.

Valberedningen har under 2017-2018 bestått av Carin Norberg, sammankallande, Théo Jaekel, Kristina Simion och Anders Wiger. Valberedningen består fram till nästa ordinarie föreningsstämma av Theo Jaekel, Einar Lundgren, Carin Norberg och Kristina Simion. Valberedningen väljer inom sig sammankallande.

TI Sverige vill tacka avgående ordförande Ulla Andrén och ledamot Birgitta Nygren för deras engagemang och arbete för föreningens verksamhet och fortsatta utveckling. TI Sverige vill även tacka avgående (adjungerade) kassaförvaltare Göran Steen för sitt mångåriga engagemang i föreningen.

Kontaktinformationen uppdateras löpande.

Följ oss

Vill du veta mera?