Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
pexels-photo-398532.jpg

TI Sveriges styrelse och förtroendevalda 2020-2021

Vid gårdagens ordinarie föreningsstämma valdes Transparency International Sveriges styrelse och övriga funktioner för 2020-2021.

Styrelsen består under 2020-2021 av följande ledamöter: Ulrik Åshuvud (ordförande, invald 2019-2021), Inga-Britt Ahlenius (omval 2020-2022), Brita-Lena Ekström (invald 2019-2021), Gunnela Hahn (invald 2019-2021), Emily Hasslev (nyval 2020-2022, tidigare suppleant), Véronique Lönnerblad (nyval 2020-2022), Alf Persson (invald 2019-2021), Pontus Selderman (invald 2019-2021) och Ylva Skoogh (omval 2020-2022). Följande personer är suppleanter: Gunilla Hesselmark (nyval 2020-2021), Stephanie Leisnert (nyval 2020-2021), Eva Persson (nyval 2020-2021) samt Peter Winai (nyval 2020-2021).

Som nya revisorer valdes Anders Hjertstrand och Mikael Ikonen för 2020-2021. Som revisorssuppleant omvaldes Anders Mellbourn.

Valberedningen har under 2019-2020 bestått av Einar Lundgren, sammankallande, Carin Norberg och Kristina Simion. Valberedningen består fram till nästa ordinarie föreningsstämma av Lars Björklund (nyval), Einar Lundgren (omval) och Carin Norberg (omval). Valberedningen väljer inom sig sammankallande.

TI Sverige vill tacka avgående styrelseledamöterna Eva Bennett och Céline Giertta samt suppleanterna Robert Cloarec och Michael Falk för deras engagemang och arbete för föreningens verksamhet och fortsatta utveckling. Ett varmt tack även till de avgående revisorerna Björn Mothander och Karin Rudebeck samt Kristina Simion som varit aktiv i valberedningen.

Följ oss

Vill du veta mera?