Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
Almedalen_bild.jpg

TI Sverige i Almedalen 2023

TI Sverige medarrangerar flera seminarier och paneldebatter som del av årets upplaga av Almedalen. Välkomna till diskussioner om bland annat korruptionsrisker i kommuner och regioner, globala överenskommelser om antikorruption samt investerares roll och ansvar i företags etikarbete. Initiativet Tillsammans mot Korruption (TMK) arrangerar tre seminarier under 28-29 juni. Tillsammans mot Korruption är ett samarbete mellan AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

TMK: Are we making progress in the global anti-corruption commitments?
28 June | 9:30-10:15 | Södra Kyrkogatan 5 | The American Garden | Länk till Almedalsprogrammet

The complex and cross-border nature of corruption requires multilateral collaboration and strong commitment in order for anti-corruption efforts to be efficient and make a sustainable impact. However, international commitments are often criticised for being too weak. How can they be strengthened?

Participants:
Michiel van Hulten, Director, Transparency International EU
Erik D. Ramanathan, U.S. Ambassador to the Kingdom of Sweden, U.S. Embassy in Sweden
Jacob Dornbos, Director of Policy & Operations, American Chamber of Commerce in Sweden Peter Dahlen, Managing Director, American Chamber of Commerce in Sweden
Ulrik Åshuvud, Secretary General, Transparency International Sweden
Hayaat Ibrahim, Secretary General, The Swedish Anti-Corruption Institute

TMK: Ett år efter visselblåsarlagen, hur har det gått och hur påverkar det små och medelstora företag?
28 juni | 12:00 - 12:30 | Hästgatan 9 | Länk till Almedalsprogrammet

Sedan ett år tillbaka ska offentliga arbetsgivare med fler än 49 anställda samt privata arbetsgivare med fler än 249 anställda ha upprättat visselblåsarkanaler. Vilka är erfarenheterna? Senare i år omfattas även mindre och medelstora bolag – hur väl rustade är dessa egentligen?

Medverkande:
Anna Oscarsson, Senior Manager, PwC Forensic services
Anders Falkemo, Samordnare visselblåsarfunktionen, Region Gotland
Hayaat Ibrahim, Generalsekreterare, Institutet Mot Mutor (IMM)

Investerare samverkar i arbetet mot korruption
29 juni | 11:45-12:30 | S:t Hansgatan 12 | Länk till Almedalsprogrammet

Korruption försvårar all utveckling och är en påtaglig utmaning för många företag, inte minst de med global verksamhet. Inom ramen för Investors Integrity Forum (IIF), som drivs av Transparency International Sverige, samverkar investerare i arbete mot korruption. IIF vill sätta mer ljus på företags arbete mot korruption.

Medverkande:
Emilie Westholm, Chef Ansvarsfullt ägande, Folksamgruppen
Patrik Jönsson, Ansvarig ägarstyrning, SEB Investment Management
Mattias Munter, Pensionsekonom, Skandia
Ulrik Åshuvud, Generalsekreterare, Transparency International Sverige

TMK: Korruption och korruptionsrisker inom kommuner och regioner
29 juni | 13:00-13:45 | S:t Hansgatan 12 | Länk till Almedalsprogrammet

Trots Sveriges höga placeringar i internationella korruptionsindex så är den lokala sektorn identifierad som ett riskområde. Risken för intressekonflikter eller jäv är högre i mindre samhällen där ”alla känner alla”. Hur kan vi stärka motståndskraften mot korruption i kommun och region?

Medverkande:
Johan Mörck, Utredare, Statskontoret
Cecilia Berglin, Handläggare, Ekonomi och styrning, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Ulrika K Jansson, Kommundirektör, Karlstads kommun
Ulrik Åshuvud, Generalsekreterare, Transparency International Sverige

Följ oss

Vill du veta mera?