Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
Almedalen_2.jpg

TI Sveriges medverkan i Almedalen

Under årets upplaga av Almedalsveckan medverkade Transparency International Sverige i två seminarier.

📣 Visselblåsarfunktioner – hur har de påverkat korruption, kultur och ledarskap i offentlig sektor?

Seminariet, som arrangerades gemensamt av Dagens Samhälle och Dagens Medicin Sverige, tog avstamp i att syftet med den nya visselblåsarlagstiftningen är att fånga upp oegentligheter och missförhållanden. TI Sverige menar att lagstiftningens främsta syfte är att skydda de som rapporterar om oegentligheter – dvs. att skydda visselblåsarna.

Panelen var överens om att det finns en kunskapslucka hos såväl arbetsgivare som potentiella visselblåsare vad gäller bland annat lagstiftningens omfattning och vad som anses vara ett visselblåsarärende. En utbredd omognad om genomförandet kan konstateras. TI Sverige uppmärksammade även detta i rapporten ”Visselblåsning i praktiken” där vi efterfrågar mer information och utbildning om genomförandet av lagstiftningen. Ett verktyg för att stärka kunskapen och medvetenheten om lagstiftningen är TI Sveriges nationella stödlinje för visselblåsning.

Paneldebatten kan ses i efterhand.

🗝️ Hur motverkas korruption och välfärdsbrott effektivt – är det organisationskulturen som är nyckeln?

KPMG Sverige bjöd in till en diskussion om hur man kan skapa en organisationskultur som stöttar medarbetare att agera korrekt och som förebygger korruption, oegentligheter och bedrägerier. Panelen konstaterade att det krävs både styrning och sociala normer för att uppnå en kultur som motverkar olika former av oegentligheter såsom väldfärdsbrottslighet och korruption.

Behovsanpassade utbildningsinsatser som grundas i verksamhetens specifika förutsättningar och utmaningar betonades. Kunskapsbyggandet bör även föregås av tillräcklig resurssättning och ledningens engagemang. Blottläggande av negativa normer och ett öppet samtalsklimat kan, tillsammans med utbildning, bidra till att förebygga oegentligheter.

Foto: KPMG

Följ oss

Vill du veta mera?