Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
adventure-ball-shaped-blur-346885.jpg

TI Sverige samarbetar med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

TI Sverige samarbetar med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award för en hållbar framtid

TI Sverige har länge lyft betydelsen av antikorruption för att uppnå hållbarhetsmålen, Agenda 2030, och vi välkomnar nu att WIN WIN Gothenburg Sustainability Award valt att temat för 2021 är antikorruption.

Hållbarhetsmålens ledord "Lämna ingen utanför" ("Leave no one behind") uppfylls endast då vi bekämpar korruption och dess negativa konsekvenser för individer, organisationer och samhällen runt om i världen. Korruptionens diskriminerande karaktär innebär att fattiga och marginaliserade påverkas oproportionerligt av hur korruption begränsar ekonomisk tillväxt, ökar ojämlikheter och snedvrider resursfördelning. En stor del av samhällena lämnas utanför.

TI Sverige och WIN WIN Gothenburg Sustainability Award kommer, under 2020 och 2021, att samarbeta kring vikten av antikorruption för hållbar utveckling.

”Transparency International Sverige ser fram emot att vara samarbetspartner med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award i arbetet med att belysa korruptionens negativa påverkan på hållbarhetsmålen.” - Ulrik Åshuvud, Ordförande, TI Sverige

"WIN WIN Gothenburg Sustainability Award har i 20 år visat positiva exempel på vad som är möjligt för att skapa en hållbar framtid. I år ställde sig juryn frågan ”vad är det som stoppar oss från att nå en omställning”? Svaret blev att en stor barriär för att nå en hållbar framtid är korruption. Genom att ha anti-korruption som tema för 2021 hoppas vi att lyfta och belysa vikten att arbeta mot korruption för att skapa den framtiden som vi vill och måste skapa." - Emma Dalväg, Juryordförande, WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award har sedan 2000 uppmärksammat en person eller organisation som bidragit till positiva förändringar i miljö- och klimatarbetet, användandet av naturresurser eller större global rättvisa. WIN WIN Gothenburg Sustainability Award finansieras av Göteborgs stad, Region Västra Götaland och ytterligare elva medlemsorganisationer och -företag.

Mottagaren av utmärkelsen utses av en jury, men alla är välkomna att nominera kandidater. Personen eller organisationen ska ha, genom att effektivt motarbetat korruption, bidragit till uppfyllandet av ett eller flera hållbarhetsmål. Kandidaterna har främjat förändring som kan inspirera andra till att arbeta för en hållbar framtid.

Följ oss

Vill du veta mera?