Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
justice-2071539_1920.jpg

Transparens motar tystandskultur

Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade den 1 oktober en studie och om och kartläggning över tystnad mot rättsväsendet. Brå: "I en tystnadskultur finns det många olika skäl till att inte prata med polisen om brott man utsatts för eller bevittnat. De starkaste mekanismerna för tystnad är skam och skuld, rädsla för repressalier samt bilden av att polisen ändå inte kan göra något."

I TI Sveriges undersökning från 2016 uppgav var tredje person att de på grund av rädsla för repressalier var rädda att rapportera om oegentligheter. Trots nu förbättrat skydd för repressalier kvarstår arbete med etiskt ledarskap, en öppen kultur som välkomnar visselblåsare, en bred social acceptans och fullgott skydd för de som väljer att blåsa i visselpipan - eller prata med polisen.

- Ledningen sätter tonen och visar vägen. Visar man inte ett tydligt intresse av att lyssna på medarbetare som pekar på risker, brister, misstänkta oegentligheter och sannolik korruption sprider sig tystnadskulturen. Att snabbt fånga upp brister och oegentligheter är bra och positivt för alla organisationer och skapar förtroende - både internt och externt. Gör man det dessutom transparent så bygger man successivt upp en resistens mot tystnadskultur, säger Ulrik Åshuvud, ordförande, TI Sverige.

Följ oss

Vill du veta mera?