Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
pexels-artem-podrez-5878517.jpg

Projektuppdatering: Ensuring equitable access to Covid-19 vaccines

Projektet startade formellt i april i år men har, som många andra aktiviteter, påverkats av förseningar p.g.a. restriktioner och nedstängningar till svar på bland annat ökad smittspridning i de tre fokusländerna; Bangladesh, Uganda och Zambia.

De tre medverkande TI-avdelningarna har gjort initiala utvärderingar av risker för korruption och olika former av orättvisor i sina respektive länders vaccineringar mot Covid-19. Bedömningarna har utförts med hjälp av ett verktyg utvecklat av Transparency International Global Health tillsammans med de tre TI-avdelningarna. Sammanställning och analys pågår. Landsavdelningarna planerar även en undersökning där både vaccinerade och icke-vaccinerade personer medverkar och ställs frågor angående deras upplevelse av Covid-19-vaccinationen. Kunde de som kvalificerades för vaccin och ville bli vaccinerade, vaccinera sig utan problem? Kunde de vaccinera sig utan att behöva betala eller var de på annat sätt tvungna att underlätta processen? De som inte vaccinerades, var det eget beslut eller förhindrades de att vaccinera sig? Resultaten från de initiala utvärderingarna om risker för korruption och orättvisor kompletteras därefter med undersökningen samt rapporter om eventuell korruption och orättvisor från en gratis telefonstödlinje som etablerats av TI Uganda. Tillsammans utgör detta grunden för en dialog med nationella myndigheter och aktörer om hur vaccindistributionen kan göras mer transparent och rättvis.

På internationell nivå, utvecklar Transparency International Global Health ett webbaserat verktyg för att kartlägga och analysera korruption på global nivå. Verktyget använder artificiell intelligens i sin analys av lokala och internationella nyhetsrapporter och artiklar om korruption. På så sätt kan man få en regelbundet uppdaterad bild av trender och typer av korruption i vaccineringen mot Covid-19 i världen. Information och data från verktyget planeras även bli tillgänglig för globala och lokala aktörer för att forska och förespråka för en mer transparent och rättvis vaccinhantering.

Kontakta Melissa Cederqvist Njihia, senior rådgivare, för mer information om projektet.

Fakta om projektet:
Svenska Utrikesdepartementet har beviljat Transparency Internationals globala hälsoprogram (TI Global Health) finansiering för projektet ”Ensuring equitable access to Covid-19 vaccines” som främjar till att öka rättvis hantering av och minska riskerna för korruption i hanteringen av och tillgången till vaccin mot Covid-19. Projektet genomförs av Transparency International Global Health i samarbete med Transparency International Sverige och lokala TI-avdelningar i projektets tre fokusländer – Bangladesh, Uganda och Zambia. Projektet är indelat i två parallella armar – en nationell med fokus på de tre fokusländerna och en övergripande internationell.

Följ oss

Vill du veta mera?