Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Ställningstaganden

TI Sverige tar genom s.k. ställningstaganden ställning i olika frågor rörande korruption och transparens. Ställningstagandena ger förslag på konkreta åtgärder på området och riktar sig i första hand till individer och institutioner med inflytande att påverka utkomsten av beslutsprocesser.

Skydd för visselblåsare (februari 2017)
Sveriges tillämpning av internationella antikorruptionskonventioner (september 2014)
En samordnad antikorruptionspolitik (augusti 2013)
Finansiering av politiska partier (september 2013) - se även synpunkter på betänkande SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (januari 2017)
Politikers och offentliganställdas övergång till näringslivet (mars 2012)

Följ oss

Vill du veta mera?