Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Corporate Supporters Forum

Integritet, transparens och motverkande av korruption är av central betydelse för företags verksamhet. Det är en ständigt pågående process att utveckla och förbättra rutiner, utbilda medarbetare i integritetshöjande metoder samt att följa upp genomförandet. Många företag har funnit att det är fördelaktigt att aktivt samarbeta med andra ledande och välrenommerade organisationer beträffande korruption och integritet. Det finns flera anledningar till ett samarbete, bland annat att stödja och stärka sina egna interna funktioner och att få tillgång till extern expertis och verktyg.

TI Sverige erbjuder, sedan 2011, ett näringslivsforum för svenska företags antikorruption- och transparensarbete. Vi riktar oss till svenska storföretag som är verksamma internationellt, inte sällan i regioner med medium till hög korruptionsrisk.

Ett deltagande i TI Sveriges näringslivsforum - Corporate Supporters' Forum – visar ett tydligt ställningstagande och engagemang i arbetet mot korruption.

Medlemmar i näringslivsforumet erbjuds bl.a. följande:

* Fyra (4) halvdagsseminarier per år med speciellt inbjudna ämnesexperter och -utövare
* Expertrådgivning av TI Sverige om tillgängliga verktyg (implementering, uppföljning och utvärdering) framtagna av Transparency International - enligt överenskommelse
* Möjlighet att delta i internationellt erkänd benchmark

Röster om Corporate Supporters Forum:

Vad är det största värdet för ert bolag att vara med i TI Sveriges Corporate Supporters Forum?
Att genom att dela erfarenheter och kunskaper med andra svenska bolag tillsammans kunna hjälpas åt att hitta bättre metoder för att tackla de utmaningar vi som företag möter på en global marknad.

Varför gick ni med i TI Sverige Corporate Supporters Forum?
Om du vill gå fort gå ensam, om du vill gå långt gå tillsammans. Vi ser medlemskapet i Transparency International Sverige som en möjlighet att genom samarbete med andra tackla frågan om korruption på ett smartare sätt än om vi skulle göra det.
Kerstin Leupold
Anti-Corruptions Responsible, Corporate Governance,
H&M

What is the main value for your company to participate in TI Sweden’s corporate Supporters Forum?
"Within TI Sweden’s Corporate Supporters Forum, the networking is of great value and brings a lot when it comes to exchanging around best practices. We all learn from each other."

What was the reason for your company to join TI Sweden’s Corporate Supporters Forum?
"Volvo Cars does not tolerate any form or corruption or bribery. Being a member of the Corporate Supporters Forum clearly supports our commitment to fight against corruption."
Cédric Dubar
Chief Compliance and Ethics Officer
Volvo Cars

Medlemskap i Corporate Supporters Forum

TI Sweden Framework for Corporate Supporters Forum
(uppdaterad oktober 2019)
TI Sweden Anti-Bribery Checklist (ABC list)
(uppdaterad februari 2021)

Årsavgiften för medlemskap i vårt näringslivsforum är 50 000 kronor, exklusive moms. Ett medlemskap i näringslivsforumet innebär inte medlemskap i föreningen Transparency International Sverige.

Följande företag är medlemmar i Corporate Supporters' Forum:

Skanska Group
NCC
SKF
Telia Company
Epiroc
Siemens
Svensk Exportkredit (SEK)
Vattenfall
LKAB
Scania
Atlas Copco
Stora Enso
Astra Zeneca
BillerudKorsnäs
Fortum
Essity
Volvo Cars
Lantmännen
SSAB
H&MHandelsbanken
Husqvarna
Bonava

Kontakt och mer information

Pontus Selderman, 070-594 85 20

TI Sveriges Donationspolicy

Följ oss

Vill du veta mera?