Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Corporate Supporters Forum

Allt fler företag förstår att integritet är av central betydelse i sin verksamhet. Men det är en ständig process att utveckla och förbättra rutiner, utbilda medarbetare i integritetshöjande metoder samt att följa upp tillämpningen. Många företag har funnit att det är fördelaktigt att aktivt samarbeta med ledande och välrenommerade organisationer beträffande korruption och integritet. Syftet att stödja och stärka sina egna interna funktioner och att få tillgång till extern expertis och verktyg värderas högt.

TI Sverige erbjuder, sedan 2011, ett svenskt näringslivsforum. Det är en plattform för svenska företags transparensarbete. Vi riktar oss mot svenska storföretag, som har erfarenhet av att vara internationellt verksamma, inte sällan i miljöer med hög korruptionsrisk.

Ett deltagande i TI Sveriges näringslivsforum - Corporate Supporters' Forum – visar ett tydligt ställningstagande och engagemang i arbetet mot korruption.

Medlemmar i näringslivsforumet erbjuds bl.a. följande:

• Två (2) halvdagsseminarier per år med speciellt inbjudna ämnesexperter och -utövare
• Expertrådgivning av TI Sverige om företagets anti-korruptionsstrategier, policies eller verktyg - enligt överenskommelse
• Expertrådgivning av TI Sverige om tillgängliga verktyg (implementering, uppföljning och utvärdering) framtagna av Transparency International - enligt överenskommelse

Röster om Corporate Supporters Forum:

Vad är det största värdet för ert bolag att vara med i TI Sveriges Corporate Supporters Forum?
Att utbyta erfarenheter och lära från andra svenska företag som möter samma utmaningar som vi gör. Och tillsammans hitta de bästa lösningarna.

Varför gick ni med i TI Sverige Corporate Supporters Forum?
Om du vill gå fort gå ensam, om du vill gå långt gå tillsammans. Vi ser medlemskapet i Transparency International Sverige som en möjlighet att genom samarbete med andra tackla frågan om korruption på ett smartare sätt än om vi skulle göra det ensamma.

Anna Rönngard,
Sustainability Standards Manager,
H&M

Vad är det största värdet för ert bolag att vara med i TI Sveriges Corporate Supporters Forum?
"Inom EC området känner man sig ibland lite vilsen. Det finns ingen utarbetad road map för hur ett effektivt compliance program ser ut, och advokatbyråer och andra rådgivare har ännu inte utvecklat best practices på området. I den situationen är det ovärderligt att träffa kollegor på andra multinationella bolag och diskutera gemensamma problem samt höra hur kollegorna löst olika frågor. Efter ett TI-möte är det tydligt att vi alla ofta sitter med samma problem."

Varför gick ni med i TI Sverige Corporate Supporters Forum?
"Dels för att denna typ av forum är ovärderligt när det gäller nätverkande och kunskapsöverföring. Dels för att korruptionen är ett av de största hoten mot demokratisering och ökat välstånd i tredje världen. Som stort multinationellt företag är det vår skyldighet att stödja TI:s arbete i kampen mot korruptionen."

Pontus Selderman,
Lead Counsel, Ethics and Compliance,
Stora Enso

Medlemskap i Corporate Supporters Forum

TI Sweden Framework for Corporate Supporters Forum
(uppdaterat 7 juni 2018)
TI ABC anti-bribery checklist

Årsavgiften för medlemskap i vårt näringslivsforum är 50 000 kronor. Ett medlemskap i näringslivsforumet ger inte automatiskt ett medlemskap i föreningen.

Följande företag är medlemmar i Corporate Supporters' Forum:

• Siemens
• Atlas Copco
• Vinge
• Essity
• H&M
• NCC
• Svensk Exportkredit (SEK)
• Stora Enso
• Volvo Cars
• Handelsbanken
• SKF
• Vattenfall
• Astra Zeneca

Kontakt och mer information

Lars Björklund, 070-333 45 53 eller lars.bjorklund@transparency.se
Ylva Skoogh, 070-788 09 30 eller ylva.skoogh@transparency.se

TI Sveriges Donationspolicy

Följ oss

Vill du veta mera?