Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Corporate Supporters Forum

Allt fler företag förstår att integritet är av central betydelse i sin verksamhet. Men det är en ständig process att utveckla och förbättra rutiner, utbilda medarbetare i integritetshöjande metoder samt att följa upp tillämpningen. Många företag har funnit att det är fördelaktigt att aktivt samarbeta med ledande och välrenommerade organisationer beträffande korruption och integritet. Syftet att stödja och stärka sina egna interna funktioner och att få tillgång till extern expertis och verktyg värderas högt.

TI Sverige erbjuder, sedan 2011, ett svenskt näringslivsforum. Det är en plattform för svenska företags transparensarbete. Vi riktar oss mot svenska storföretag, som har erfarenhet av att vara internationellt verksamma, inte sällan i miljöer med hög korruptionsrisk.

Ett deltagande i TI Sveriges näringslivsforum - Corporate Supporters' Forum – visar ett tydligt ställningstagande och engagemang i arbetet mot korruption.

Medlemmar i näringslivsforumet erbjuds bl.a. följande:

• Två (2) halvdagsseminarier per år med speciellt inbjudna ämnesexperter och -utövare
• Expertrådgivning av TI Sverige om tillgängliga verktyg (implementering, uppföljning och utvärdering) framtagna av Transparency International - enligt överenskommelse

Röster om Corporate Supporters Forum:

Vad är det största värdet för ert bolag att vara med i TI Sveriges Corporate Supporters Forum?
Att genom att dela erfarenheter och kunskaper med andra svenska bolag tillsammans kunna hjälpas åt att hitta bättre metoder för att tackla de utmaningar vi som företag möter på en global marknad.

Varför gick ni med i TI Sverige Corporate Supporters Forum?
Om du vill gå fort gå ensam, om du vill gå långt gå tillsammans. Vi ser medlemskapet i Transparency International Sverige som en möjlighet att genom samarbete med andra tackla frågan om korruption på ett smartare sätt än om vi skulle göra det.

Kerstin Leupold
Anti- Corruptions Responsible, Corporate Governance,
H&M

What is the main value for your company to participate in TI Sweden’s corporate Supporters Forum?
"Within TI Sweden’s Corporate Supporters Forum, the networking is of great value and brings a lot when it comes to exchanging around best practices. We all learn from each other."

What was the reason for your company to join TI Sweden’s Corporate Supporters Forum?
"Volvo Cars does not tolerate any form or corruption or bribery. Being a member of the Corporate Supporters Forum clearly supports our commitment to fight against corruption."