Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
pexels-photo.jpg

Hur kan man stärka företags integritetsarbete?

Under hösten 2019 har Transparency International Sverige diskuterat med och samlat in kunskap från experter om behoven för att stärka företags motståndskraft mot korruption.

Vid ett frukostseminarium den 6 mars delade TI Sverige med sig av resultatet från behovsanalysen om effektivt integritetsarbete - med fokus på Sverige och Litauen.

Resultatet visar bl.a. på fortsatt betydelse av etiskt ledarskap och hur ledningens eget agerande kan påverka hela organisationen, vikten av kontinuerlig utbildning och dialog samt behovet av stärkt tillämpning av lagstiftning mot korruption.

Områden som enligt de tillfrågade behöver förstärkas är t.ex. säkra och trygga rapporteringskanaler, kunskapsutbyte mellan företag, gärna genom objektiva kanaler som olika civilsamhällsorganisationer, och offentliga instansers resurser att stöda privata sektorns integritetsarbete.

Pär Ahlberger, ambassadör för hållbart internationellt företagande (CSR), kommenterade resultatet och lyfte bland annat kontinuerlig utbildning, civilsamhället som resurs och nyttjandet av etablerade nätverk för kapacitetsbyggnad som viktiga verktyg i integritetsarbetet.

Behovsanalysen är del av projektet Together towards integrity: building partnerships for sustainable future in the Baltic Sea region som är finansierat av Svenska Institutet som del av deras Östersjösamarbete. Mer information om projektet finns här.

Behovsanalysen kommer att sammanfattas och kompletteras med rekommendationer på fortsatt arbete i en slutlig rapport som kommer närmare under våren.


Följ oss

Vill du veta mera?