Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
pexels-photo-276258.jpg

TI sverige välkomnar Husqvarna

TI Sveriges styrelse har beslutat att anta Husqvarna som ny medlem i Transparency International Sveriges Corporate Supporters Forum (CSF). Vi välkomnar Husqvarnas medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska storföretag för att minska korruptionen och Husqvarnas stöd till TI Sveriges verksamhet och arbete för att främja öppenhet, ansvar och integritet.

TI Sverige erbjuder, sedan 2011, en plattform för svenska företags transparensarbete. Vi riktar oss till svenska storföretag, som har erfarenhet av att vara internationellt verksamma, inte sällan i miljöer med hög korruptionsrisk. Ett deltagande i TI Sveriges näringslivsforum - Corporate Supporters Forum – visar ett tydligt ställningstagande och engagemang i arbetet mot korruption. Med Husqvarna består nu näringslivsforumet av femton svenska storföretag som alla aktivt arbetar för transparens, affärsetik och integritet.

Följ oss

Vill du veta mera?