Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
Almedalen_-_kuber.jpg

TI Sverige i Almedalen – Hållbarhet och Helhet


TI Sverige i Almedalen – Hållbarhet och Helhet

2019 blev hållbarhet den stora övergripande frågan i Almedalen – från flera olika vinklar och utgångspunkter. Tillsammans Mot Korruptions heldag i Almedalen fokuserade på betydelsen av antikorruption för att uppnå hållbarhetsmålen.

”Transparency International (TI) Sverige har genom TI:s globala närvaro en unik position att bistå med kvalitetssäkrad information och konkret stöd för att säkerställa att korruption inte förhindrar att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 möts. Sverige, med ett högt CPI, har ett särskilt ansvar att samverka med olika aktörer för att möta det hot som korruption utgör mot hållbarhet”, säger Ulrik Åshuvud, ordf. i Transparency International Sverige. I Almedalen lanserade vi därför gemensamt ”Mål 0-ingen korruption” – ett mål som vi ska ta hänsyn till i alla andra mål.
Med ett gediget program behandlades korruptionsfrågor från olika perspektiv. Genomgående var de medverkande överens om att det krävs en bredare heltäckande samverkan i Sverige för att förbättra arbetet mot korruption - både nationellt och internationellt. Under dagen diskuterades bland annat kopplingen mellan upphandling och korruption, storägares ansvar och möjligheter att hålla korruption borta, vad regeringen gör för att förebygga korruption i utrikeshandeln och betydelsen av visselblåsare.

Niklas Johansson, statssekreterare hos utrikeshandelsminister Ann Linde, sattes i ”Heta Stolen”. Det blev i samtalet tydligt att det från regeringens sida finns en konkret vilja att göra mer i arbetet mot korruption – för att få helhetsperspektiv. Formerna är dock något som behöver diskuteras vidare.

”De signaler som kommer från olika delar av regeringen är positiva vad gäller ambitionen att ta ett nationellt helhetsgrepp i arbetet mot korruption. TI Sverige välkomnar den konstruktiva dialogen och ser fram emot att under hösten bistå med konkreta förslag kring hur det sektorsövergripande arbetet bör utformas”, kommenterar Ulrik Åshuvud.

I hållbarhetsdebatten har Sverige blivit internationellt känt för uttrycket ”flygskam”, som ett sätt för svenskar att uttrycka sin oro för hur nästa flygresa påverkar klimatet. ”Vi bör i stället tala om ”mutskam” för att peka på korruptionens negativa påverkan på alla hållbarhetsmål i vardagen, t.ex. när du planerar din nästa semesterresa, oavsett om du tänker flyga eller ej”, menar Ulrik Åshuvud.

Fakta om Tillsammans mot Korruption
Tillsammans mot Korruption är ett initiativ som samlar privata och offentliga aktörer i det positiva arbetet mot korruption. Det är en plattform för att dela goda exempel, öka medvetenheten och stötta i arbetet mot korruption. Tillsammans mot Korruption samarrangeras sedan 2014 av Transparency International Sverige, Institutet Mot Mutor och American Chamber of Commerce in Sweden tillsammans med ett antal samarbetspartners. Samarbetspartners 2019 är EY, FAR, Konkurrensverket, PwC och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Följ oss

Vill du veta mera?