Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
17445_S%C3%A4desf%C3%A4lt_press.jpg

TI Sverige välkomnar Lantmännen

TI Sverige välkomnar Lantmännen!

Styrelsen för Transparency International Sverige har beslutat att anta Lantmännen som medlem i föreningens näringslivsforum, Corporate Supporters Forum.

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 lantbrukare och har verksamhet i ett tjugotal länder med Sverige som bas. Som en av Norra Europas ledande koncerner inom lantbruk, bioenergi och livsmedel har Lantmännen både ett ansvar och en möjlighet att påverka utvecklingen av ett livskraftigt och klimateffektivt lantbruk. Som en integrerad del i Lantmännens hållbarhetsarbete ingår affärsetik – med fokus på bl.a. integritet och korruptionsbekämpning.

Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef: ”Hållbarhet är ett högt prioriterat område för Lantmännen och i det innefattas bland annat processer och rutiner för att förebygga och upptäcka korruption. Lantmännen har verksamhet och motparter i länder med korruptionsrisker och verkar i branscher med korruptionsrisker. Därför arbetar vi strukturerat och systematiskt med de här viktiga frågorna i hela koncernen.”

Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef: ”Vi ser ett stort värde i att ingå i ett forum med andra internationella företag som har samma utmaningar som vi. Att utbyta erfarenheter med andra ser vi som en viktig del i att ständigt förbättra de egna processerna och rutinerna, och genom öppenhet och dialog kan vi tillsammans arbeta i rätt riktning.”

TI Sverige välkomnar Lantmännens medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska företag för att minska korruptionen och Lantmännens stöd till TI Sveriges verksamhet och arbete för att främja öppenhet, ansvar och integritet.

---

TI Sverige erbjuder, sedan 2011, en plattform för svenska företags transparensarbete. Vi riktar oss till svenska storföretag, som har erfarenhet av att vara internationellt verksamma, inte sällan i miljöer med hög korruptionsrisk. Ett deltagande i TI Sveriges näringslivsforum - Corporate Supporters Forum – visar ett tydligt ställningstagande och engagemang i arbetet mot korruption. Med Lantmännen består nu näringslivsforumet av fjorton svenska storföretag som alla aktivt arbetar för transparens, affärsetik och integritet.

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

foto: Lantmännen

Följ oss

Vill du veta mera?