Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
hammer-719066_1920.jpg

Uppdatering av TI Sveriges stadgar

Vid ordinarie föreningsstämma den 28 april togs ett slutligt beslut om att revidera föreningens stadgar i syfte att förtydliga medlemskap i föreningen. Juridiska personer kan inte längre ansöka om medlemskap i föreningen, men är fortfarande välkomna att samverka med TI Sverige genom exempelvis föreningens näringslivsforum, Corporate Supporters Forum. Vidare har det även förtydligats vad gäller valberedningens uppdrag samt rutiner för händelse av att styrelseledamot agerat på ett sätt som strider mot styrelsens uppförandekod.

Följ oss

Vill du veta mera?