Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Nyhetsarkiv


Visby 644587 1920

TI Sverige i Almedalen 2019

För femte året i rad anordnar AmCham Sweden, Institutet Mot Mutor och Transparency International Sverige Tillsammans mot Korruption , en plattform där såväl privata som offentliga aktörer samlas under en dag i Almedalen för att dela positiva exempel i arbetet mot korruption. I år kommer


Pexels photo 276258

TI Sverige välkomnar Skanska Group

TI Sveriges styrelse har beslutat att anta Skanska Group som ny medlem i Transparency International Sveriges Corporate Supporters Forum (CSF). Vi välkomnar Skanska Groups medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska storföretag för att minska korruptionen och Skanska Groups


Domino 665547 1920

How do we tackle corruption in complex markets

The Swedish Anti-Corruption Institute, Ministry for Foreign Affairs and Transparency International Sverige invite you to a seminar on how to tackle corruption in complex markets. What are the risks of doing business in complex markets? What can we do to prevent or to minimize the risks of


Pexels photo 461049

Medlemsavgifter 2019

Vid ordinarie föreningsstämma den 25 april 2019 fastslogs att årets medlemsavgifter kvarstår oförändrade. Det betyder att du endast betalar 250 kronor för medlemskap i föreningen TI Sverige. Är du student betalar du enbart 50 kronor. Medlemskapet gäller för under det kalenderår som


Pexels photo 398532

TI Sveriges styrelse 2019-2020

Vid gårdagens ordinarie föreningsstämma valdes Transparency International Sveriges styrelse och övriga funktioner för 2019-2020. Som ny ordförande, för 2019-2021, valdes Ulrik Åshuvud. Övriga styrelseledamöter är: Inga-Britt Ahlenius (nvald 2018-2020), Eva Bennett (nyval 2019-2021),


Pexels photo 356043

Strategiuppföljning för 2018

Som fortsättning på strategiuppföljningen i Årsberättelsen 2017 har vi utvärderat verksamheten under 2018 och hur vi uppfyllt de mål som finns i TI Sveriges Strategi för 2016-2020. Alla tretton mål har inte prioriterats under året. Styrelsen har fokuserat på en stärkt finansieringsbas


Pexels photo 276258

TI sverige välkomnar Husqvarna

TI Sveriges styrelse har beslutat att anta Husqvarna som ny medlem i Transparency International Sveriges Corporate Supporters Forum (CSF). Vi välkomnar Husqvarnas medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska storföretag för att minska korruptionen och Husqvarnas stöd till TI


Architecture daylight door 239853

När lögnen blir sanning

Välkommen till ett seminarium den 25 april med Harriet Wallberg, tidigare rektor för Karolinska institutet och universitetskansler. Harriet berättar och diskuterar i anledning av sin nyligen utkomna bok. Macchiariniaffären är inte en affär utan åtminstone tre skilda men sammanhängande


Auditorium 2488359 1920

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019 Tid : 25 april 2019, kl. 17:30-19:30 Plats : SUP46 (Europahuset), Regeringsgatan 65, 3tr, Stockholm Innan föreningsstämman (kl. 17:30-18:30) bjuder vi in till en presentation av och diskussion med Harriet Wallberg, tidigare bl a


17445 s%c3%a4desf%c3%a4lt press

TI Sverige välkomnar Lantmännen

TI Sverige välkomnar Lantmännen! Styrelsen för Transparency International Sverige har beslutat att anta Lantmännen som medlem i föreningens näringslivsforum, Corporate Supporters Forum . Lantmännen är ett lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 lantbrukare och har verksamhet i ett


Agenda 2030 glob bars av hander ljus bildskapare egdesign

Civilsamhället för Agenda 2030

Transparency International Sverige undertecknar civilsamhällets gemensamma avsiktsförklaring för att stärka arbetet med Globala Målen för hållbar utveckling . Avsiktsförklaringen samlar ett nittiotal civilsamhällsorganisationer i arbete med att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030,


Healthcare hospital lamp 1250655

Macchiariniaffären på Karolinska - en makalös skandal på mer än ett sätt?

Ett trettiotal medlemmar fick den 22 januari tillfälle att lyssna på och diskutera med Bosse Lindquist om Macchiariniaffären och dess avslöjande i de tre dokumentärprogrammen för tv samt hur det gick till att bedriva en mycket tidsödande och kostsam grävande journalistik i Sverige och


Ball shaped cartography continent 1165676

CPI 2018: Stora ekonomier faller i korruptionsindex

Det ekar tomt i toppen på Transparency Internationals senaste korruptionsindex . Inget land har sedan 2016 lyckat uppnå 90 poäng eller mer av 100 möjliga. Corruption Perceptions Index (CPI) visar att korruptionen ökar när demokratin hotas. Danmark hamnar på första plats med 88 poäng,


Agreement 3489902 1920

TI Sverige välkomnar Siemens Financial Services AB

Välkommen Siemens Financial Services AB! Styrelsen för Transparency International Sverige har beslutat att anta Siemens Financial Services AB som stödjande företagsmedlem i Transparency International Sverige. Siemens Financial Services AB erbjuder finansiella b2b-lösningar som stöder


Desk office hero workspace

Nominera till TI Sveriges styrelse

Känner du någon, eller är du själv, intresserad av antikorruption, transparens, etik och ansvarsutkrävande? Inför Transparency International (TI) Sveriges årsmöte i april 2019 söker valberedningen efter engagerade personer som är intresserade av ett styrelseuppdrag. TI Sverige är en


Hammer 719068 1920

Ny ordförande för TI Sverige

TI Sveriges styrelse beslöt vid ett möte den 11 december 2018 att Louise Brown, viceordförande, interimistiskt tar över ordförandeskapet från Michaela Ahlberg som på grund av andra tidskrävande åtaganden inte längre har möjligt att vara styrelseordförande. Louise Brown är ordförande till


Dt9iwhcxgaa3uk2

Internationella antikorruptiosdagen

Den 9 december är det FN:s internationella antikorruptionsdag. TI Sverige uppmärksammar dagen genom ett seminarium, den 11 december, tillsammans med Raoul Wallenberg-institutet där vi diskuterar vikten av preventivt antikorruptionsarbete i verksamheter för att uppnå Agenda 2030 och


Brexit eu europe 113885

Synpunkter på bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen

TI Sverige har till Justitiedepartementet gett synpunkter på Ds 2018:34 Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen. TI Sverige instämmer i bedömningen att Sverige uppfyller direktivets krav när det gäller straffansvar för gärningar som omfattas av artikel 4.2,


Black and white data folded 158651

TI SVERIGE på DN Debatt

DN DEBATT 4/11 . ”Uppdrag gransknings” grävande reportage kring ett antal bedrägliga säljbolag styrda av en affärsman i London har bevisat att 216 av Sveriges 290 kommuner är mer eller mindre mutbara. Tre av fyra kommuner har alltså fallit offer för bluffakturor och mutförsök, skriver


Aerial architecture buildings 415722

TI Sverige på IACC 2018

Den 22-24 oktober arrangeras i Köpenhamn världens största konferens med fokus på antikorruption - International Anti-Corruption Conference (IACC). Temat för i år "Together for Development, Peace and Security: Now is the Time to Act". Deltagare har möjlighet att delta i panelsamtal,


Ec tw11

Exporting corruption

Endast ett fåtal länder uppfyller OECD-konvententionen mot mutor Transparency Internationals rapport Exporting Corruption , som publiceras i dag 12 september, granskar efterlevnaden av OECD:s konvention mot mutor i internationella affärstransaktioner. Studien granskar bl.a. antalet


Adobe photoshop architecture beach 955793

Vi flyttar!

Den 3 september flyttar TI Sveriges kansli till The Park, på Sveavägen 98 i Stockholm. Du når oss via telefon och e-post som vanligt, men uppdaterad postadress finns under Kontakt .


Politics 2361943 1920

Arbetet mot korruption

Korruptionsskandalerna i Sverige duggar tätt och vi ligger sämst till i Skandinavien enligt Transparency Internationals senaste korruptionsindex . Mot den här bakgrunden har TI Sverige frågat de svenska riksdagspartierna om deras syn på korruption. Frågorna har rört bland annat behovet


Visby 644587 1920

TI Sverige i Almedalen

För fjärde året i rad anordnar AmCham Sweden, Institutet Mot Mutor och Transparency International Sverige Tillsammans mot Korruption i Almedalen, en plattform där såväl privata som offentliga aktörer samlas under en dag för att dela positiva exempel i kampen mot korruption. I år kommer


Pexels photo 607812

TI Sverige växer!

TI Sverige växer på sociala medier. Sedan tidigare finns vi på Facebook och Twitter , men nu syns vi även på LinkedIn . Flödena skiljer såg något så vill du vara säker på att inte missa information från oss eller det senaste om antikorruption - följ oss i våra sociala medie-kanaler.


Abstract access blur 257930

TI Sverige och GDPR

Integritet och hantering av personlig information Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur verksamheter får behandla personuppgifter. Mer information om dataskyddsförordningen


Pexels photo 461049

Medlemsavgifter 2018

Vid ordinarie föreningsstämma i april fastslogs att årets medlemsavgifter kvarstår oförändrade. Det betyder att du endast betalar 250 kronor för medlemskap i föreningen TI Sverige. Är du student betalar du enbart 50 kronor. Medlemskapet gäller för under det kalenderår som inbetalning sker.


Daylight equipment hanging 147430

Sex som korruption - även i Sverige?

Kopplingar mellan sexuella övergrepp, makt och korruption är inget nytt - i en ”visselblåsar”-papyrus från Thebe cirka 1200 f.Kr anklagas chefsförmannen för byggarna av kungliga gravar för att ha mutat sig till sin tjänst och till yttermera visso för att ha begått flera allvarliga sexuella


Cup 2884023

TI Sveriges styrelse 2018-2019

Vid gårdagens föreningsstämma valdes Transparency International Sveriges styrelse och övriga funktioner för 2018-2019. Som ny ordförande, för 2018-2020, valdes Michaela Ahlberg. Övriga styrelseledamöter är: Inga-Britt Ahlenius (omval 2018-2020), Lars Björklund (invald 2017-2019), Louise


Mic 1132528 1920

Årets Visselpipa 2018

Årets Visselpipa - för larm om säkerhetsrisker vid Transportstyrelsen Två medarbetare på Transportstyrelsen, Annette Olofsson, internrevisionschef och Jens Johanson, säkerhetsskyddschef får Årets Visselpipa 2018, som delas ut av Transparency International Sverige. Motiveringen lyder:


World 1264062 1920

Corruption and the world order

På temat Corruption and the Arab Spring – Challenges and Lessons learned ordnade TI Sverige tillsammans med Utrikespolitiska institutet (UI) ett seminarium den 7 mars. Medverkade gjorde Youseff Cherik, Deputy Director, Colombia Global Center, Tunis, Fanny Härgestam, skribent och


Pexels photo 267355

Följ oss på sociala medier

Vill du få nyheter om antikorruption, transparens och integritet? Följ oss då på Facebook och Twitter ! Vi informerar om intressanta och relevanta studier, rapporter, utredningar eller betänkanden. Om lagstiftning och branschinitiativ. Och mycket mer. På Twitter kan du även följa med vad som sägs på våra seminarier.


Twitter facebook together exchange of information 147413

En ny riskzon för korruption?

Hur kan man motverka manipulering genom fake news, nättroll, klickfabriker, twitterbotar, astroturfing och andra nätfenomen? Falska nyheter och desinformation, manipulering av opinion och samhällsdebatt, dold ekonomisk, politisk och kommersiell påverkan är inga nya fenomen, men den snabba


Auditorium 2488359 1920

Kallelse till föreningsstämma 2018

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018 Tid : 26 april 2018, kl. 17:30-19:30 Plats : Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm Innan föreningsstämman (kl. 17:30-18:30) bjuder vi in till ”En ny riskzon för korruption? Integritet och transparens i sociala medier” med bl.a.


Pexels photo 416024

IACC 2018: Förslag till konferensprogram

Den 22-24 oktober 2018 hålls den internationella antikorruptionskonferensen, IACC , i Köpenhamn, Danmark. Det finns nu möjlighet att bidra till konferensprogrammet genom att inkomma med förslag till workshops och panelsamtal. Årets tema är "Together for Development, Peace and Security:


Waters 3085701 1920

CPI 2017: Sverige är mest korrupt i Skandinavien

CPI 2017: Sverige är mest korrupt i Skandinavien Sverige är sämst i Skandinavien i internationell ranking av korrupta länder. Sverige har halkat ner till sjätte plats i 2017 års korruptionsindex från Transparency International. Med 84 poäng av 100 möjliga har Sverige rasat hela fyra poäng


World 1264062 1920

Seminarier om korruption och säkerhet

Seminarier om sambanden mellan korruption och säkerhet  TI Sverige och Utrikespolitiska Institutet arrangerar gemensamt under våren 2018 en serie på fyra seminarier som belyser olika aspekter på sambanden mellan korruption och internationell och nationell säkerhet. Seminarieserien


Calendar 660670 1920

Biståndet och korruptionen

Inbjudan till seminarium: 20 mars Korruption är i många länder ett allvarligt utvecklingshinder. Sverige har länge betonat vikten av att arbeta mot korruption i biståndet. Biståndet måste kunna stötta ett långsiktigt förändringsarbete för att bygga en rättsstat med en ansvarstagande


Desk office hero workspace

Nominera till TI Sveriges styrelse

Känner du någon, eller är du själv, intresserad av antikorruption, transparens, etik och ansvarsutkrävande? Inför Transparency International (TI) Sveriges årsmöte i april 2018 söker valberedningen efter engagerade personer som är intresserade av ett styrelseuppdrag.  TI Sverige är en


Hammer 719066 1920

Ny kommunal redovisningslag beaktar inte pensionsåtaganden

Regeringen har lämnat förslag om att en ny kommunal redovisningslag införs 1 januari 2019. TI Sverige noterar att regeringen inte tar ställning till utredningens förslag om hur kommunerna ska redovisa sina pensionsåtaganden utan att denna fråga ska utredas vidare. TI Sverige vill peka på


Pexels photo 327540

Välkommen till TI Sverige

Välkommen till TI Sveriges nya hemsida! Vi arbetar kontinuerligt med utvecklingen av hemsidan och tar gärna emot förbättringsförslag och synpunkter per e-post .


Pexels photo 276258

TI Sverige välkomnar Vattenfall som ny medlem i föreningens näringslivsforum

TI Sveriges styrelse beslutade vid styrelsemötet den 18 januari att anta Vattenfall som ny medlem i Transparency International Sveriges Corporate Supporters Forum (CSF). Vi välkomnar Vattenfalls medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska företag för att minska korruptionen.


Tunnel

EU kräver ökad transparens för att förhindra penningtvätt

EU har i dagarna beslutat att skärpa reglerna i  det senaste direktivet om penningtvätt med innebörd att register över verklige huvudmän ska bli offentligt tillgängliga. i dag har bara den som anses ha legitima skäl tillgång till sådan information. Detta är ett stort steg i rätt riktning


Cpi2016 mapforcard 1280

OECD skjuter upp granskning av Sverige p.g.a. bristande lagstiftning

Eftersom Sverige ännu inte följt rekommendation från 2012 om skärpt lagstiftning för juridiska personer kommer den s.k. fas 4-granskningen av Sverige att skjutas upp till 2019. Dessutom kommer OECD att skicka en delegation till Sverige under nästa år för att förmedla budskapet om vikten


Följ oss

Vill du veta mera?