Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Nyhetsarkiv


Road 220058 1280

TI Sveriges förtroendevalda 2024-2025

Vid gårdagens ordinarie föreningsstämma valdes Transparency International Sveriges styrelse och övriga funktioner för 2024-2025. Styrelsen består under 2024-2025 av följande ledamöter: Ossian Ekdahl (ordförande, nyval 2024-2026), Michaela Ahlberg (nyval 2024-2026), Clas Barkman (invald


Pexels photo 276258

TI Sverige välkomnar AFRY till Business Integrity Forum

TI Sveriges styrelse har beslutat att anta AFRY AB som ny medlem i TI Sveriges Business Integrity Forum (BIF). Vi välkomnar AFRY AB:s medverkan i kunskapsutbytet mellan svenska storföretag för att minska korruptionen och deras stöd till TI Sveriges verksamhet och arbete för att främja


Pexels du%c5%a1an cvetanovi%c4%87 12541596

Transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räkning

TI Sverige välkomnar mer transparens vad gäller intresserepresentation både inom EU och för tredjeländers räkning. Direktivets fokus på utlandsfinansierad intressebevakning liknar dock lagar om så kallade ”utländska ombud” och riskerar att stigmatisera organisationer och verksamheter,


Pexels photo 209640

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024

KALLELSE TILL TRANSPARENCY INTERNATIONAL SVERIGES ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA) 2024 Tid : 24 april 2024, kl. 17:30-19:30 Plats : Stockholm och online Sedvanligt underlag skickas ut till alla medlemmar senast 10 dagar, i enlighet med stadgarna, innan årsstämman. Medlem som


Cpi2023 global hero image

CPI2023: Sverige på ny lägsta nivå i korruptionsindexet – den negativa trenden fortsätter

I dag den 30 januari publiceras Transparency Internationals årliga korruptionsindex, Corruption Perceptions Index (CPI). Den negativa trenden för Sverige (82 poäng) fortsätter. Sverige hamnar nu på en ny lägsta nivå (-7 poäng sedan 2015) och tappar ytterligare i förhållande till sina


Justice 2071539 1920

En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter

Transparency International Sverige (TI Sverige) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet ”En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter” (SOU 2023:43) Övergripande synpunkt TI Sverige välkomnar betänkandet och i stort de förslag som läggs


Sk%c3%a4rmbild 2023 12 20 093927

Film: Internationella antikorruptionsdagen

Den 8 december 2023 bjöd TI Sverige och Institutet Mot Mutor (IMM) in till en halvdag för att uppmärksamma den internationella antikorruptionsdagen. Missade du seminariet eller vill du se det igen? Program: Vilka framträdande korruptionsrisker finns inom miljö och klimat? I samband


Arugula 762557 1280

Det ska löna sig att göra rätt och kosta att göra fel, i alla led.

Utbredd korruption undergräver all samhällsutveckling och kan leda till negativa effekter globalt på människa och miljö. I Sverige ser vi allt fler exempel på hur ökande korruption, otillåten påverkan och organiserad brottslighet hotar vår tillväxt och tär på den värdefulla tillit mellan


Calculator 1680905 1280

Tillsatt: TI Sverige söker auktoriserad revisor för kort uppdrag

Transparency International Sverige söker auktoriserad revisor för kort uppdrag i januari-februari 2024 Transparency International Sverige (TI Sverige) har beviljats statsbidrag, under 2023, från Arbetsmiljöverket med syftet att tillhandahålla information och rådgivning om skydd för


Shallow focus photo of world globe 1098515

Transparency Internationals globala årsmöte 2023

Den 10-12 november möttes representanter för Transparency Internationals hundra nationella avdelningar, individuella medlemmar, det internationella sekretariatet och den internationella styrelsen för att diskutera det gångna året, besluta om prioriteringar för det kommande året samt rösta


Ig story st%c3%b6dlinjen

Välkommen till TI Sveriges Stödlinje för visselblåsning

Transparency International Sverige öppnar nationell stödlinje för visselblåsning Den 24 oktober öppnade TI Sverige en stödlinje för visselblåsning. Stödlinjen erbjuder information och stöd till personer som vill veta mer om visselblåsning. Det vi kan hjälpa till med är information om: ✔️


Pexels photo 590493

#ACCESSTOINFODAY - Tillgång till information

I Sverige har du inte bara rätt till insyn i beslutsprocesser (öppenhet eller transparens ), du har även rätt till att ta del av allmänna handlingar ( offentlighetsprincipen ). Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna,


Road 220058 1280

STÄNGD: Vill du praktisera hos oss?

En praktik vid TI Sverige ger dig möjlighet att engagera dig såväl i lokala frågor, som politikers integritet eller svenska företags arbete med antikorruption, som i globala diskussioner, som transparens i klimat- och miljöfrågor eller internationella konventioner inom antikorruption.


Mic 1132528 1920

TILLSATT: Vi söker volontärer!

Vill du vara del av en stödlinje för visselblåsning? Vi på Transparency International Sverige håller på att starta en stödlinje för visselblåsning och söker nu volontärer till vår verksamhet. Stödlinjen beräknas komma igång i månadsskiftet september-oktober. Som volontär har du en unik


Puzzle ball 1728986 1280

International Youth Day 2023

Den 12 augusti är det den internationella dagen för unga: International Youth Day! Unga har en viktig roll i arbetet för transparens, integritet och ansvarsutkrävande - som nyanställd, som debattör på digitala plattformar eller i sociala medier, som röstberättigad, som aktiv i


Spring tree flowers meadow 60006

Trevlig sommar!

TI Sveriges kansli har sommaruppehåll under perioden 13 juli - 9 augusti. Om du har ett brådskande ärende under den här tiden som inte kan vänta så ber vi er att se Kontakt för ytterligare information. Med önskan om en trevlig sommar!


Adventure ball shaped blur 346885

Investerare i arbetet mot korruption

Den 29 juni arrangerade Transparency International Sverige tillsammans med Folksamgruppen ett seminarium som belyste investerares roll i antikorruptionsarbetet. Inom ramen för TI Sveriges Investors Integrity Forum ( IIF ) fokuserar ett antal svenska investerare på hur de, bland annat


Visby 644587 1920

TMK i Almedalen 2023

TI Sverige, Institutet mot Mutor (IMM) och amerikanska handelskammaren i Sverige (AmCham Sweden) arrangerade under Almedalen tre seminarier som del av initiativet Tillsammans Mot Korruption. I år låg fokus på internationell antikorruptionssamverkan, genomförandet av


Almedalen bild

TI Sverige i Almedalen 2023

TI Sverige medarrangerar flera seminarier och paneldebatter som del av årets upplaga av Almedalen. Välkomna till diskussioner om bland annat korruptionsrisker i kommuner och regioner, globala överenskommelser om antikorruption samt investerares roll och ansvar i företags etikarbete.


Pexels photo 461049

Medlemskap 2023

Vid ordinarie föreningsstämma den 26 april fastslogs att årets medlemsavgifter kvarstår oförändrade. Det betyder att du endast betalar 250 kronor för medlemskap i föreningen TI Sverige under 2023. Är du student betalar du enbart 50 kronor. Föreningsstämman beslutade även att fastställa


Road 220058 1280

TI Sveriges förtroendevalda 2023-2024

Vid gårdagens ordinarie föreningsstämma valdes Transparency International Sveriges styrelse och övriga funktioner för 2023-2024. Styrelsen består under 2023-2024 av följande ledamöter: Anna Persson (ordförande, nyval 2023-2025), Clas Barkman (omval 2023-2025), Claes Norgren (invald


Auditorium 2488359 1920

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023

KALLELSE TILL TRANSPARENCY INTERNATIONAL SVERIGES ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA) 2023 Tid : 26 april 2023, kl. 17:30-19:30 Plats : Stockholm och online Sedvanligt underlag skickas ut till alla medlemmar senast 10 dagar, i enlighet med stadgarna, innan årsstämman. Medlem som


Pexels andrea piacquadio 764293

TI Sverige välkomnar en generalsekreterare

Transparency International Sveriges (TI Sverige) medverkan i samhällsdebatten och det breda antikorruptionsarbetet efterfrågas allt mer. TI Sveriges styrelse beslutade därför i december 2022 att utlysa en tjänst som generalsekreterare i uppgift att leda och utveckla verksamheten. Efter


Atlas continent country 269850

CPI2022: Sverige på lägsta nivå i korruptionsindexet sedan 2012

I dag den 31 januari publiceras Transparency Internationals årliga korruptionsindex, Corruption Perceptions Index (CPI). I det allvarliga säkerhetspolitiska läget som råder är tilliten till beslutsfattare och centrala samhällsfunktioner viktigare än någonsin. Korruption bidrar till att


Pexels photo 209640

Nominera till TI Sveriges styrelse 2023

Känner du någon, eller är du själv, intresserad av antikorruption, transparens, integritet och ansvarsutkrävande? Inför Transparency International Sveriges ordinarie föreningsstämma i april 2023 söker valberedningen efter engagerade personer som är intresserade av ett styrelseuppdrag. TI


2

God jul och gott nytt år

Ett varmt tack till alla medlemmar, samarbetspartners, uppdragsgivare och företag aktiva i näringslivsforumet och investerarforumet för ert engagemang och för ett gott samarbete under 2022. ps) Vårt kansli håller stängt fram till och med 8 januari. För brådskande ärenden vänligen se Kontakt.


Shallow focus photo of world globe 1098515

Internationella antikorruptionsdagen 2022

Internationella antikorruptionsdagen 2022 Den 9 december bjöd TI Sverige och Institutet Mot Mutor in till en digital halvdag för att uppmärksamma den internationella antikorruptionsdagen. Den tidigare regeringen gav Statskontoret i uppdrag att analysera och förbättra förutsättningarna


World 1264062 1920

Transparency Internationals globala årsmöte

Den 25-27 november möttes representanter för Transparency Internationals hundra nationella avdelningar, individuella medlemmar, det internationella sekretariatet och den internationella styrelsen för att diskutera det gångna året, besluta om prioriteringar för det kommande året samt rösta


Skyscrapers 1210010 1920

Sverige tappar i arbetet mot mutor i internationella affärsförbindelser

Transparency Internationals rapport Exporting Corruption som publiceras i dag visar på historiskt låg nivå av bekämpning av mutor i utlandet. Endast två av fyrtiosju exportländer anses aktivt upprätthålla OECD:s konvention mot mutor av utländska offentliga tjänstemän i internationella


Daylight equipment hanging 147430

Synpunkter: Rätt och rimligt för statligt anställda

Transparency International Sverige (TI Sverige), har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet Vissa frågor om statligt anställdas rättsställning (SOU 2022:8). Övergripande synpunkt Betänkandet innehåller ett antal förslag till förändring i regleringen för statligt


Pexels hrayr movsisyan 2337415

Nominera Årets Visselpipa 2022

Visselblåsare är några av samhällets hjältar. Genom att avslöja maktmissbruk – såsom korruption – hjälper de till att både offentliga och privata resurser används på det sätt de är avsedda för. TI Sveriges definition av korruption : ”korruption är att utnyttja sin ställning för att


Ti sverige bif logotyp

Se jubileumsseminariet "10 år med Corporate Supporters Forum"

Transparency International Sverige erbjuder, sedan 2011, ett näringslivsforum för svenska storföretags antikorruptions- och transparensarbete - Corporate Supporters Forum . Forumet riktar sig till företag som är verksamma internationellt, inte sällan i regioner med medium till hög


Shallow focus photo of world globe 1098515

We are looking for a consultant in global health and anti-corruption!

Transparency International is the world’s leading independent anti-corruption organisation. We work globally towards ensuring a world where people’s lives, government, business and society are free from corruption. A world where, the health of our institutions is enhanced so they can


Pexels andrea piacquadio 764293

Ansökan är stängd. Vill du praktisera hos oss?

Vill du praktisera hos oss våren 2023? En praktik vid TI Sverige ger dig möjlighet att engagera dig såväl i lokala frågor, som integritet i politiken eller svenska företags arbete med affärsetik, som i globala diskussioner, som transparens i hälsofrågor eller internationellt arbete med


Ethics 2991600 1920

Transparent partifinansiering

Politiska partier har enligt lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier skyldighet att redogöra för inkomna medel. Det är förbjudet att ta emot anonyma bidrag över ett visst belopp. Kammarkollegiet utövar tillsyn, och har även rätt att besluta om förelägganden och viten. Den här


Iyd2022 banner

INTERNATIONAL YOUTH DAY 2022

I dag den 12 augusti är det den internationella dagen för unga: International Youth Day! Unga har en viktig roll i arbetet för transparens, integritet och ansvarsutkrävande - som nyanställd, som debattör på digitala plattformar eller i sociala medier, som röstberättigad, som aktiv i


Almedalen 3671644 1920

TI Sverige i Almedalen 2022

Den 6 juli arrangerade vi, tillsammans med Amerikanska handelskammaren i Sverige (AmCham Sweden) och Institutet Mot Mutor (IMM), en halvdag med seminarier om aktuella frågor om arbetet mot korruption.  Alla tre seminarier kan ses i efterhand på youtube . Handlingsplan mot korruption 2.0


Architecture blue build 162557

TI Sverige kommenterar En effektivare upphandlingstillsyn

TI Sverige instämmer i utredningens bedömning att brister i eller avsaknad av dokumentation om upphandlingar medför en ökad risk för oegentligheter och otillbörlig påverkan. Spårbarhet och öppenhet i beslutsfattandet i upphandlingsförfarandena är således av avgörande betydelse för att man


Flag 2608475 1920  2

TI Sverige kommenterar SLAPP

TI Sverige välkomnar EU-kommissionens förslag till att motverka att de personer eller organisationer som deltar i den offentliga debatten tystas i syfte att inte ges möjlighet att utkräva transparens, integritet eller ansvar från ”resursstarka individer eller organisationer”. Försök


Background csabot

Se seminariet om verkliga huvudmän den 24 maj

Den 24 maj bjöd Transparency International Sverige in till ett, av EU-kommissionen finansierat, seminarium om hur det svenska registret över verkliga huvudmän kan stärkas och utvecklas för ett effektivt arbete mot korruption och finansiell brottslighet. Inbjudna talare, från bland annat


Background csabot

Verkliga huvudmän - ett verktyg i arbetet mot korruption

Anonyma företag möjliggör ekonomisk brottslighet som korruption, penningtvätt, skatteflykt eller finansiering av terrorism. När brott upptäcks är det svårt att ställa de ansvariga personerna inför rätta - man vet helt enkelt inte vilka de är. Att öka transparensen över verkliga huvudmän,


Pexels photo 461049

Medlemskap 2022

Vid ordinarie föreningsstämma den 27 april fastslogs att årets medlemsavgifter kvarstår oförändrade. Det betyder att du endast betalar 250 kronor för medlemskap i föreningen TI Sverige. Är du student betalar du enbart 50 kronor. Medlemskapet gäller för under det kalenderår som inbetalning


Road 220058 1280

TI Sveriges förtroendevalda 2022-2023

Vid gårdagens ordinarie föreningsstämma valdes Transparency International Sveriges styrelse och övriga funktioner för 2022-2023. Styrelsen består under 2022-2023 av följande ledamöter: Ulrik Åshuvud (ordförande, invald 2021-2023), Clas Barkman (invald 2021-2023), Gunnela Hahn (invald


Auditorium 2488359 1920

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022

Kallelse till Transparency International Sveriges ordinarie föreningsstämma (årsstämma) 2022 Tid: 27 april 2022, kl. 17:30-19:30 Plats: Stockholm Sedvanligt underlag skickas ut till alla medlemmar senast 10 dagar, i enlighet med stadgarna, innan årsstämman. Medlem som önskar ställa


Sky ge1b80b5c2 1920

Om Ukraina i vårt senaste nyhetsbrev

Att jag skulle inleda nyhetsbrevet i februari 2022 med att konstatera att det är krig i Europa var något som för några månader sedan var helt otänkbart. För någon vecka sedan kändes det fortfarande osannolikt – och nu efter fem dagar så är det fulla strider i Ukraina. Det är en


Atlas continent country 269850

CPI2021: Arbetet mot korruption stagnerar när det behövs som mest

I dag den 25 januari publiceras Transparency Internationals årliga korruptionsindex, Corruption Perceptions Index (CPI). Sverige hamnar som tidigare år på en hög placering (85 poäng) men har i likhet med flera andra länder stannat i poäng. Sverige tappar i förhållande till sina nordiska


Pexels photo 209640

Nominera till TI Sveriges styrelse 2022

Känner du någon, eller är du själv, intresserad av antikorruption, transparens, integritet och ansvarsutkrävande? Inför Transparency International (TI) Sveriges föreningsstämma i april 2022 söker valberedningen efter engagerade personer som är intresserade av ett styrelseuppdrag. TI


Arugula 762557 1280

Välkommen Handelsbanken Fonder

TI Sveriges styrelse beslutade vid ett styrelsemöte den 15 december att godkänna Handelsbanken Fonders ansökan om medlemskap i TI Sveriges investerarforum . Handelsbanken Fonder blir den sjunde investeraren i forumet.


Pexels pixabay 64705

God jul och gott nytt år 2022

Vi på Transparency International Sverige vill önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År och samtidigt tacka alla medlemmar, samarbetspartners, uppdragsgivare och företag aktiva i vårt näringslivsforum och investerarforum för ert engagemang och för ett gott samarbete under 2021.  Vårt


Atlas continent country 269850

TI Sverige beviljas förnyad ackreditering

Transparency International Sverige är en nationell avdelning (" chapter ") i det globala nätverket Transparency International med internationellt sekretariat i Berlin. Det globala nätverket består av cirka hundra nationella avdelningar som alla främjar transparens, integritet och


Pexels hrayr movsisyan 2337415

17 december 2021 - ny visselblåsarlag

I dag den 17 december träder den nya visselblåsarlagen i kraft. Det är en lag som bygger på ett EU-direktiv vars syfte är att stärka skyddet för visselblåsare. Sverige är ett av få länder som genomfört direktivet i nationell lagstiftning på utsatt datum. Visselblåsare är några av


Mic 1132528 1920

Årets Visselpipa 2021 för larm inom vården under pandemin

Årets Visselpipa 2021 - för larm inom vården under pandemin Den medicinska sekreteraren Ingrid Leirnes och vårdbiträdet Stine Christophersen får ta emot utmärkelsen Årets Visselpipa 2021, som delas ut av Transparency International Sverige. Motiveringen lyder: Utmärkelsen Årets


Close up of globe 335393

Internationella antikorruptionsdagen 2021

Du kan nu se sändningen av halvdagsseminariet . Fördelningen av Covid 19-vaccinet har skilt sig väsentligt mellan olika länder. I kampen för att minska smittan och skadeverkningar för världens befolkning behöver alla länder hjälpas åt. Hur kan Sverige bidra till att andra länder får


Mic 1132528 1920

Följ offentliggörandet av Årets Visselpipa 2021

Årets Visselpipa 2021 Visselblåsare är några av samhällets hjältar. Genom att avslöja maktmissbruk – såsom korruption – hjälper de till att både offentliga och privata resurser används på det sätt de är avsedda för. Visselpipor kommer i olika former, men gemensamt för dem alla är att


Mic mic stand microphone 64057

Nominera Årets Visselpipa 2021

Visselblåsare är några av samhällets hjältar. Genom att avslöja maktmissbruk – såsom korruption – hjälper de till att både offentliga och privata resurser används på det sätt de är avsedda för. TI Sveriges definition av korruption : ”korruption är att utnyttja sin ställning för att


Arugula 762557 1280

TI Sverige lanserar idag ett nytt forum för investerare

Transparency international Sverige lanserar idag ett nytt forum för investerare Korruption och bristande regelefterlevnad försvårar all utveckling och är en utmaning för många bolag, då det äventyrar bolagens förmåga att skapa värde och lönsamhet. Det drabbar investerare genom sämre


Pexels andrea piacquadio 764293

Vi söker praktikant för våren 2022!

Vill du praktisera hos oss i vår? En praktik vid TI Sverige ger dig möjlighet att engagera dig såväl i lokala frågor, som riksdagspartiernas intresse i antikorruption eller svenska företags arbete med affärsetik, som i globala diskussioner, som transparens i hanteringen av


Pexels photo 276258

TI Sverige välkomnar Fortum Sverige till CSF

TI Sveriges styrelse har beslutat att anta Fortum Sverige som ny medlem i TI Sveriges näringslivsforum, Corporate Supporters Forum (CSF). Vi välkomnar Fortums medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska storföretag för att minska korruptionen och deras stöd till TI Sveriges


Pexels photo 101808

Välkommen Melissa - senior rådgivare

Melissa Cederqvist Njihia tillträdde rollen som Senior Advisor Vaccines Advocacy den 16 augusti. Hon ansvarar för att bland annat myndigheter, multi- och bilaterala organisationer på global och regional nivå kan dra nytta av erfarenheter och lärdomar från projektet och förespråka att en


Pexels artem podrez 5878517

Projektuppdatering: Ensuring equitable access to Covid-19 vaccines

Projektet startade formellt i april i år men har, som många andra aktiviteter, påverkats av förseningar p.g.a. restriktioner och nedstängningar till svar på bland annat ökad smittspridning i de tre fokusländerna; Bangladesh, Uganda och Zambia. De tre medverkande TI-avdelningarna har


Mic 1132528 1920 2

Internationella visselblåsardagen på youtube

Missade ni vårt webinarium om skydd för visselblåsare i praktiken på internationella visselblåsardagen den 23 juni? Det finns nu tillgängligt att se på youtube . Ett stort tack till Lise Donovan, jurist vid TCO Sverige, Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega och Clas Barkman,


Pexels slondotpics 408503

GCB2021: Högt förtroende för svenska offentliga institutioner men vänskapskorruptionen oroar

En ny rapport från Transparency International visar att svenskar har högt förtroende för offentliga institutioner. Allt fler anser dock att korruptionen ökar i Sverige och var femte person uppger att de använt personliga kontakter inom vård, skola och omsorg för tillgång till olika


Mic 1132528 1920

Internationella visselblåsardagen - Stärkt skydd för visselblåsare i praktiken

Flertalet korruptionsaffärer har kommit i dagens ljus tack vare visselblåsare som många gånger visat både mod och civilkurage genom att avslöja oegentligheter i en verksamhet eller på en arbetsplats. Men alla vågar inte blåsa i visselpipan då rädslan för repressalier är stor. Ibland är


Pexels photo 398532

Avgifter för individuellt medlemskap 2021

Vid ordinarie föreningsstämma den 22 april fastslogs att årets medlemsavgifter kvarstår oförändrade. Det betyder att du endast betalar 250 kronor för medlemskap i föreningen TI Sverige. Är du student betalar du enbart 50 kronor. Medlemskapet gäller för under det kalenderår som inbetalning


Stop shield traffic sign road sign 39080

TMK2021: Välkommen till en halvdag mot korruption

Att korruption utgör ett hot mot olika samhällsutmaningar är ingen hemlighet. Men på vilket sätt kan korruption vara ett hinder för hållbar utveckling? Och hur viktigt tycker studenter att hållbarhet och etik på arbetsplatser är? I kristider ökar risker för korruption. Hur påverkar


Daylight equipment hanging 147430

TI Sveriges etiska ombud

TI Sverige har ett fristående etiskt ombud. Man kan vända sig till det etiska ombudet om man anser att man blivit diskriminerad, utsatt för trakasserier eller på annat sätt blivit förfördelad i sin kontakt med Transparency International (TI) Sverige. Ombudet kan också kontaktas om man


Pexels nataliya vaitkevich 5863389

Filled: We're hiring! Senior Advisor Vaccines Advocacy

THE POSITION IS FILLED - Thank you to all applicants. The Senior Advisor will work with TI Sweden and the TI Global Health Programme (TIGH) - based in London - to ensure that key multi- and bi-lateral institutions place transparency and equity at the heart of health systems decision


Pexels photo 209640

TI Sveriges Strategi 2021-2030

Vid TI Sveriges ordinarie föreningsstämma den 22 april lanserades föreningens strategi för 2021-2030 . Strategin bygger på och stödjer Transparency Internationals globala strategi ” Holding Power to Account ”, men har anpassats för att fokusera på de särskilda utmaningar och förhållanden


Adventure ball shaped blur 346885

Vinnaren är utsedd!

Som stolt tematisk partner till det globala hållbarhetspriset WIN WIN Gothenburg Sustainability Award kan vi nu meddela att mottagaren av 2021 års pris är Jóhannes Stefánsson från Island. Jóhannes är visselblåsaren bakom avslöjandet av ’Fishrot Files’, en omfattande


Road 220058 1280

TI Sveriges förtroendevalda 2021-2022

Vid gårdagens ordinarie föreningsstämma valdes Transparency International Sveriges styrelse och övriga funktioner för 2021-2022. Styrelsen består under 2021-2022 av följande ledamöter: Ulrik Åshuvud (ordförande, omval 2021-2023), Inga-Britt Ahlenius (vald 2020-2022), Clas Barkman (nyval


Lady justice 2388500 1920

Synpunkter på En gemensam angelägenhet

TI Sverige har bjudits in att ge synpunkter på Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet ( SOU 2020:46 ). Vi instämmer i Jämlikhetskommissionens bedömning att ”förvaltningens kvalitet och frihet från korruption påverkar också legitimiteten hos det politiska systemet,


Photo by miikka luotio on unsplash

Genomförande av visselblåsardirektivet

Robust lagstiftning är avgörande för att skydda visselblåsare och att säkerställa att larm om oegentligheter hanteras och följs upp. 2019 antog EU ett direktiv om skydd av visselblåsare vilket medför att medlemsstaterna nu har fram till slutet på 2021 att införliva direktivet i sin


Cup of coffee 1280537

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021

Kallelse till Transparency International Sveriges ordinarie föreningsstämma (årsstämma) 2021 Tid: 22 april 2021, kl. 17:30-19:00 Plats: Online med Zoom Vi inleder (kl. 17:30-18) med Transparency Internationals (TI) internationella ordförande Delia Ferreira Rubio som kommer att


Pexels photo 276258

TI Sverige välkomnar Scania till CSF

TI Sveriges styrelse har beslutat att anta Scania som ny medlem i TI Sveriges näringslivsforum, Corporate Supporters Forum (CSF). Vi välkomnar Scanias medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska storföretag för att minska korruptionen och deras stöd till TI Sveriges


Shallow focus photo of world globe 1098515

CPI 2020: Ökad risk för korruption under pandemin

I dag den 28 januari publiceras Transparency Internationals årliga korruptionsindex, Corruption Perceptions Index (CPI). Sverige hamnar som vanligt på en hög placering (85 poäng) – men är inte bäst i Norden. Danmark upplevs fortfarande som minst korrupt (med 88 poäng) och Finland hamnar


Stop shield traffic sign road sign 39080

Tillsammans mot korruption - sammanfattningar

Under hösten 2020 arrangerade Tillsammans mot korruption (ett initiativ av och med Transparency International Sverige, Institutet mot mutor och amerikanska handelskammaren i Sverige (AmCham Sweden)) en webinarieserie där vi under sju torsdagar belyste korruptionsfrågan ur olika perspektiv.


Winter landscape 2995987 1920

God Jul och Gott Nytt år

Vi på Transparency International Sverige vill önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År och samtidigt tacka alla medlemmar, samarbetspartners, uppdragsgivare och företag aktiva i vårt näringslivsforum för ett gott samarbete under 2020. Vårt kansli är stängt 23 december - 6 januari. Har


Closeup photo of desk globe 1165676

Internationella antikorruptionsdagen på Youtube

Igår på internationella antikorruptionsdagen bjöd Transparency International Sverige och Institutet Mot Mutor in till diskussion om antikorruption, FN:s hållbarhetsmål och nationella handlingsplaner mot korruption. Medverkade gjorde Parul Sharma (Amnesty International Sverige/Human Rights


Key 3348307 1920

Förstärkt arbete mot korruption i offentlig förvaltning

För ett år sedan, på den internationella antikorruptionsdagen, informerade civilminister Lena Micko vid vårt seminarium att en handlingsplan mot korruption skulle tas fram. Nu är den på gång. Handlingsplanen mot korruption i offentlig förvaltning innehåller bland annat ett antal


Pexels photo 209640

Nominera till TI Sveriges styrelse 2021

Känner du någon, eller är du själv, intresserad av antikorruption, transparens, integritet och ansvarsutkrävande? Inför Transparency International (TI) Sveriges föreningsstämma i april 2021 söker valberedningen efter engagerade personer som är intresserade av ett styrelseuppdrag. TI


Pexels suzy hazelwood 1178562

Giving Tuesday - ge bort ett medlemskap

Giving Tuesday – främja transparens, integritet och ansvarsutkrävande Som balans till köpfester finns ”Giving Tuesday” som i år går av stapeln i dag tisdag 1 december. Varför inte ge bort ett medlemskap i Transparency International Sverige till en vän eller kollega som engagerar sig för


Closeup photo of desk globe 1165676

Inbjudan: Internationella antikorruptionsdagen 2020

Under 2019 lanserades Mål 0 - Ingen korruption - med syftet att synliggöra hur arbetet mot korruption är en grundförutsättning för hela Agenda 2030. Fokus det senaste året har av naturliga skäl legat på pandemin och dess konsekvenser. Ett flertal hållbarhetsexperter larmar nu om hur


Adventure ball shaped blur 346885

Nominera till pris om hållbarhet och antikorruption

TI Sverige och WIN WIN Gothenburg Sustainbility Award har som vi tidigare berättat inlett ett samarbete om antikorruption och hållbarhet. Aktuellt tema för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är just antikorruption. Nu söker WIN WIN Gothenburg Sustainability Award efter


Boat chain dawn 119562

Tillsatt: TI Sverige söker auktoriserad revisor för uppdrag

Transparency International Sverige söker auktoriserad revisor för kort uppdrag i november 2020 Transparency International (TI) Sverige har beviljats projektstöd, under 2018-2020, från Svenska Institutet för ett projekt om företags antikorruptionsarbete i Östersjöområdet. TI Sverige är


Pexels photo 276258

TI Sverige välkomnar Epiroc till Corporate Supporters Forum

Epiroc ny medlem i TI Sveriges näringslivsforum TI Sveriges styrelse har beslutat att anta Epiroc som ny medlem i TI Sveriges näringslivsforum, Corporate Supporters Forum (CSF). Vi välkomnar Epirocs medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska storföretag för att minska


Adventure ball shaped blur 346885

TI Sverige samarbetar med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

TI Sverige samarbetar med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award för en hållbar framtid TI Sverige har länge lyft betydelsen av antikorruption för att uppnå hållbarhetsmålen, Agenda 2030, och vi välkomnar nu att WIN WIN Gothenburg Sustainability Award valt att temat för 2021 är


Stop shield traffic sign road sign 39080

Tillsammans mot Korruption på Youtube

Missade ni något av Tillsammans mot korruptions sju webinarier så finns de att se i efterhand på Youtube . Vi har diskuterat alltifrån hur tilliten påverkas i tider av kris och om män är mer korrupta än kvinnor till korruptionsrisker inom biståndet samt journalisters och revisorers roll


Lady justice 2388500 1920

Synpunkter på Ökad trygghet för visselblåsare

TI Sverige välkomnar att förslagen i betänkandet i vissa delar går längre än EU-direktivets krav, till exempel att skyddet för visselblåsare inte är begränsat till överträdelser av EU-rätten, utan omfattar även rapportering av information om överträdelser av svensk lagstiftning. Vidare


Thumbnail

Exporting corruption

Världens största exportörer gör lite för att förhindra internationella mutor. I dag publicerar Transparency International Exporting Corruption som kartlägger efterlevnaden av OECD:s konvention mot mutor i internationella affärer . 47 länder ingår, men enbart 4 uppfyller "aktiv"


Adventure baltic sea car 21014

Effective business integrity needs incentives, enforcement and capacity

Effective business integrity needs incentives, enforcement and capacity Corruption knows no boundaries. In an interconnected world and economy tackling corruption and its negative effects cannot be successful without concerted and sustained engagement. Business integrity is important in


Mic mic stand microphone 64057

Nominera Årets Visselpipa 2020

Vem eller vilka får Årets Visselpipa 2020? Nu kan du nominera kandidat/er till utmärkelsen Årets Visselpipa – nomineringsprocessen startar i dag på internationella visselblåsardagen! TI Sverige delar sedan 2007 Årets Visselpipa till en eller flera personer som har avslöjat


Blank creativity design 247772

TILLSATT. TI Sverige söker designer

Transparency International (TI) Sverige är en svensk ideell förening del av det globala nätverket Transparency International - världens största antikorruptionsorganisation. TI Sverige har beviljats projektfinansiering från Svenska Institutet. Projektet, Business Integrity in the Baltic


Justice 2071539 1920

Ökad trygghet för visselblåsare

Den 20 augusti bjöd Transparency International Sverige in till ett samtal om hur EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, det så kallade visselblåsardirektivet, ska genomföras i svensk rätt. Inga-Lill Askersjö, särskild utredare, inledde det


Stop shield traffic sign road sign 39080

Tillsammans mot korruption - webinarieserie hösten 2020

För sjätte året i rad anordnar AmCham Sweden, Institutet Mot Mutor och Transparency International Sverige Tillsammans mot Korruption. Tidigare år har vi genomfört aktiviteter under en heldag i Almedalen, men i år är inget riktigt som vanligt. Vi har därför valt att ställa om och genomföra


Mic 1132528 1920

Inbjudan: Ökad trygghet för visselblåsare

Inbjudan - Ökad trygghet för visselblåsare Välkomna till ett webbaserat seminarium den 20 augusti om Ökad trygghet för visselblåsare, dvs slutbetänkandet från utredningen om Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (det


Stop shield traffic sign road sign 39080

Tillsammans mot korruption 2020

För sjätte året i rad anordnar AmCham Sweden, Institutet Mot Mutor och Transparency International Sverige Tillsammans mot Korruption. Tidigare år har vi genomfört aktiviteter under en heldag i Almedalen, men i år är inget riktigt som vanligt. Vi har därför valt att ställa om och genomföra


Pexels photo 356043

En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

”I en demokrati och rättsstat är ett högt institutionellt förtroende och en hög mellanmänsklig tillit av stor betydelse. En förutsättning för detta är att rättsstatens principer upprätthålls och att det inte förekommer korruption. Särskilt viktigt är detta i tider när frågor om demokrati


Pexels photo 276258

TI Sverige välkomnar Bonava till Corporate Supporters Forum

TI Sveriges styrelse har beslutat att anta Bonava som ny medlem i Transparency International Sveriges Corporate Supporters Forum (CSF). Vi välkomnar Bonavas medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska storföretag för att minska korruptionen och deras stöd till TI Sveriges


Lady justice 2388500 1920

Webinarium: Rättsstaten Sverige: skandaler, kriser, politik

Sverige ses som ett av världens minst korrupta länder. Ett land med ordning och reda. Men de senaste åren har flertalet missförhållanden och korruptionsfall skakat om bilden av det offentliga Sverige. Riksrevisionen, Transportstyrelsen och Statens Fastighetsverk är några exempel på


Hammer 719066 1920

Uppdatering av TI Sveriges stadgar

Vid ordinarie föreningsstämma den 28 april togs ett slutligt beslut om att revidera föreningens stadgar i syfte att förtydliga medlemskap i föreningen. Juridiska personer kan inte längre ansöka om medlemskap i föreningen, men är fortfarande välkomna att samverka med TI Sverige genom


Pexels photo 398532

TI Sveriges styrelse och förtroendevalda 2020-2021

Vid gårdagens ordinarie föreningsstämma valdes Transparency International Sveriges styrelse och övriga funktioner för 2020-2021. Styrelsen består under 2020-2021 av följande ledamöter: Ulrik Åshuvud (ordförande, invald 2019-2021), Inga-Britt Ahlenius (omval 2020-2022), Brita-Lena Ekström


Pexels photo 101808

TI Sveriges kansli flyttar

Den 30 april flyttar TI Sveriges kansli till The Park, på Magnus Ladulåsgatan i Stockholm. Du når oss via telefon och e-post som vanligt, men uppdaterad postadress finns under Kontakt .


Pexels photo 206607

Pandemin påverkar pressfriheten

Reportrar utan gränser konstaterar i årets pressfrihetsindex att länder med svag pressfrihet utnyttjar Covid-19-pandemin för minska friheten ytterligare. Pressfrihetsindexet sammanställer situationen för journalister i 180 länder och territorier. Årets index visar att de kommande åren blir


Cup of coffee 1280537

Inbjudan till virtuell ordinarie föreningsstämma

Välkomna till Transparency International Sveriges ordinarie föreningsstämma (årsstämma) 2020 Tid : 28 april 2020, kl. 18:00-19:00 Plats : Digitalt via Zoom Årsstämman kommer att ske genom Zoom. Årsstämman är enbart öppen för individuella medlemmar i föreningen Transparency


Euro 1517315 1920

Joint statement - dirty money dealings should trigger AML changes

Swedbank’s dirty money dealings should trigger fundamental changes in anti-money laundering supervision A joint statement with Transparency International’s national chapters in Estonia, Latvia, Lithuania and Sweden, issued by Transparency International Secretariat Together with its


Pexels photo 276258

TI Sverige välkomnar BillerudKorsnäs och SSAB

TI Sveriges styrelse har beslutat att anta BillerudKorsnäs och SSAB som nya medlemmar i Transparency International Sveriges Corporate Supporters Forum (CSF). Vi välkomnar BillerudKorsnäs och SSAB:s medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska storföretag för att minska


Pexels photo

Hur kan man stärka företags integritetsarbete?

Under hösten 2019 har Transparency International Sverige diskuterat med och samlat in kunskap från experter om behoven för att stärka företags motståndskraft mot korruption. Vid ett frukostseminarium den 6 mars delade TI Sverige med sig av resultatet från behovsanalysen om effektivt


Auditorium 2488359 1920

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020

Viktig information om Transparency International Sveriges ordinarie föreningsstämma (årsstämma). Givet det rådande läget har styrelsen, i samråd med föreningens revisorer, beslutat att Transparency International Sveriges ordinarie föreningsstämma den 2 april skjuts fram till den 28


Pexels photo 590493

TI Sverige har gett synpunkter på förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

Transparency International Sverige, TI Sverige, har gett synpunkter på promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen. TI Sverige välkomnar förslaget att Konkurrensverket inom ramen för sina tillsynsuppgifter även ska uppmärksamma och motverka korruption och


Pexels photo 27406

Effektivt antikorruptionsarbete – hur uppnår man det?

Under hösten 2019 har Transparency International Sverige diskuterat med och samlat in kunskap från experter om deras erfarenhet och uppfattning av företags arbete mot korruption med fokus på Östersjöområdet. Vad utmärker ett effektivt antikorruptions- och integritetsprogram? Vilken


Pexels photo 276258

TI Sverige välkomnar Telia Company och LKAB

TI Sveriges styrelse har beslutat att anta Telia Company och LKAB som nya medlemmar i Transparency International Sveriges Corporate Supporters Forum (CSF). Vi välkomnar Telia Companys och LKAB:s medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska storföretag för att minska


Close up of globe 335393

CPI 2019: G7-länder halkar ned i korruptionsindex

Mer än två tredjedelar av världens länder, bland dem flera av världens mest utvecklade ekonomier, står och stampar eller backar när det gäller arbetet mot korruption. Det framgår av Transparency Internationals (TI) senaste korruptionsindex, Corruption Perceptions Index (CPI). Sverige


Desk office hero workspace

Nominera till TI Sveriges styrelse

Känner du någon, eller är du själv, intresserad av antikorruption, transparens, etik och ansvarsutkrävande? Inför Transparency International (TI) Sveriges årsmöte i april 2020 söker valberedningen efter engagerade personer som är intresserade av ett styrelseuppdrag. TI Sverige är en


Syria 1034467 1920

GCB2019: Mellanöstern och Nordafrika

Närmare två tredjedelar av befolkningen i sex länder i Mellanöstern och Norra Afrika anser att korruptionen ökat och att regeringar inte gör tillräckligt för att ta itu med korruption (66 %). I dag, 11 december, publiceras den tionde upplagan av Transparency Internationals globala


Justice 2071539 1920

Internationella antikorruptionsdagen 9 december

I dag, den 9 december, på den internationella antikorruptionsdagen bjöd Transparency International Sverige och Institutet mot mutor in till ett gemensamt seminarium om arbetet mot korruption - som del av hållbarhetsmålen, på komplexa marknader och i Sverige. Seminariet, som lockade fler än


Morning 2147400 1920

Shallow focus photo of world globe 1098515

Kommande: 2019 års korruptionsindex

Transparency Internationals årliga korruptionsindex, Corruption Perceptions Index (läs mer om indexet här ), publiceras den 23 januari. Indexet som mäter upplevelsen av korruption i offentlig sektor och omfattar 180 länder, baseras på internationella experter och organisationer. Följ


Ice 2381291 1920

Lita på mig - tillit och transparens stoppar korruption

Lita på mig – tillit och transparens stoppar korruption Under 2019 har Transparency International (TI) Sverige och Kairos Future undersökt vad som påverkar motståndskraften mot korruption i Sverige fram till 2030. Resultatet, en omvärldsanalys, presenterades vid ett välbesökt


World 1264062 1920

Transparency Internationals årsmöte

Vid Transparency International s årsmöte den 15-17 november i Berlin möttes representanter från över hundra nationella avdelningar för att gemensamt diskutera och besluta om TI:s styrning, struktur och fokusfrågor. Årsmötet beslutade bland annat att införa ett internationellt råd som


Lady justice 2388500 1920

Internationella antikorruptionsdagen

Att korruption påverkar samhällen negativt är sedan länge känt. De stora summor som går förlorade världen över nämns ofta. Men vad händer egentligen när vi bryter ner korruptionens påverkan på specifika områden i samhället? Agenda 2030 innehåller de globala hållbarhetsmål som Sverige och


Niric flags

Joint statement - Trouble at the top

Trouble at the Top Joint Statement by the Nordic chapters of Transparency International at the 26 th Annual Membership Meeting of the TI movement Berlin, 17 November 2019 The Nordic countries—Denmark, Finland, Greenland, Iceland, Norway and Sweden—have traditionally enjoyed a


Cup 2884023

Reviderat ramverk för vårt näringslivsforum

Under hösten arbetar vi med en översyn av våra erbjudanden till juridiska personer. Vi har tidigare nämnt att vi för närvarande ser över erbjudandet till företag och organisationer som vill stöda vår verksamhet och vårt arbete för transparens, integritet och ansvarsutkrävande och att vi


Skyscrapers 1210010 1920

Översyn av medlemskap för juridiska personer

För närvarande genomför TI Sverige en översyn av formerna för juridiska personers (företag och organisationer) medlemskap i föreningen. Vi återkommer närmare under hösten med mer information om möjligheten till samverkan och engagemang! Har ni några frågor om detta så är ni välkomna att


Close up guidance modern 2652968

Fler företag prioriterar antikorruption

Allt fler svenska börsbolag prioriterar arbetet med att motverka korruption och har förbättrat sitt arbete mot korruption enligt årets rankning av 138 börsbolag inom sex sektorer som gjorts av Dagens industri, Aktuell Hållbarhet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Undersökningen


Brexit eu europe 113885 2

Stärkt skydd för visselblåsare

Den 7 oktober antog Europeiska unionens råd nya regler för skydd av visselblåsare . De nya reglerna kommer bl.a. att kräva säkra rapporteringskanaler både inom en organisation - privat eller offentlig - och till offentliga myndigheter. Vidare så stärks skyddet mot repressalier och det


Justice 2071539 1920

Transparens motar tystandskultur

Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade den 1 oktober en studie och om och kartläggning över tystnad mot rättsväsendet . Brå: "I en tystnadskultur finns det många olika skäl till att inte prata med polisen om brott man utsatts för eller bevittnat. De starkaste mekanismerna för tystnad


Continent earth geography 52502

Korruption i Latinamerika – röstköp och “sextortion”

Transparency Internationals senaste korruptionsbarometer, Global Corruption Barometer Latin America and the Caribbean, visar att en av fem har, eller känner någon som har, upplevt sexuell utpressning för att få tillgång till samhällstjänster, som hälsovård eller utbildning. Hela 71 procent


Euro 1517315 1920

Förstärkt arbete mot penningtvätt

Regeringen förstärker arbetet mot penningtvätt genom att föreslå ett resurstillskott på totalt 42 miljoner kronor för Finansinspektionen, Skatteverket och länsstyrelserna. När regelverket stärks behöver det skjutas till mer resurser till myndigheterna för att höja ambitionen ytterligare.


Money laundering 1963184 1920

Samverkan mot penningtvätt efterfrågas

Den 6 september bjöd AP-fonderna och Etikrådet in till ett seminarium om hur man förebygga och förhindra ekonomisk brottslighet och penningtvätt. VD:ar från fyra storbanker, representanter från tillsynsmyndigheter och Ulrik Åshuvud, ordf. Transparency International Sverige uppmuntrade


All way clouds colors 1758415

Svenska aktörer måste bli bättre på att förebygga och aktivt förhindra korruption

Det är med förvåning vi kan konstatera att det återigen har uppdagats en korruptionsaffär inom ramen för Sidas verksamhet. TI Sverige ser allvarligt på detta och konstaterar att det fortsatt finns anledning att se över formerna för Sidas samarbete och de riskbedömningar som görs i samband


Mic mic stand microphone 64057

Nominera Årets Visselpipa

TI Sveriges styrelse tar nu emot nomineringar till Årets Visselpipa Förslag till nomineringar mottas via e-post av styrelsen för Transparency International Sverige . Nomineringar ska bestå av en fyllig beskrivning och motivering till förslaget, gärna med hänvisning till publicerat


Almedalen   kuber

TI Sverige i Almedalen – Hållbarhet och Helhet

TI Sverige i Almedalen – Hållbarhet och Helhet 2019 blev hållbarhet den stora övergripande frågan i Almedalen – från flera olika vinklar och utgångspunkter. Tillsammans Mot Korruptions heldag i Almedalen fokuserade på betydelsen av antikorruption för att uppnå hållbarhetsmålen.


Stop shield traffic sign road sign 39080

Antikorruption - förutsättning för hållbarhet

"Korruption riskerar sätta krokben för varje steg som tas mot hållbarhet" Temat för Tillsammans Mot Korruptions heldag i Almedalen är betydelsen av antikorruption för att uppnå hållbarhetsmålen – Agenda 2030 "Korruption påverkar alla mål i Agenda 2030 – det är dags att erkänna det –


Visby 644587 1920

TI Sverige i Almedalen 2019

För femte året i rad anordnar AmCham Sweden, Institutet Mot Mutor och Transparency International Sverige Tillsammans mot Korruption , en plattform där såväl privata som offentliga aktörer samlas under en dag i Almedalen för att dela positiva exempel i arbetet mot korruption. I år kommer


Pexels photo 276258

TI Sverige välkomnar Skanska Group

TI Sveriges styrelse har beslutat att anta Skanska Group som ny medlem i Transparency International Sveriges Corporate Supporters Forum (CSF). Vi välkomnar Skanska Groups medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska storföretag för att minska korruptionen och Skanska Groups


Domino 665547 1920

How do we tackle corruption in complex markets

The Swedish Anti-Corruption Institute, Ministry for Foreign Affairs and Transparency International Sverige invite you to a seminar on how to tackle corruption in complex markets. What are the risks of doing business in complex markets? What can we do to prevent or to minimize the risks of


Pexels photo 461049

Medlemsavgifter 2019

Vid ordinarie föreningsstämma den 25 april 2019 fastslogs att årets medlemsavgifter kvarstår oförändrade. Det betyder att du endast betalar 250 kronor för medlemskap i föreningen TI Sverige. Är du student betalar du enbart 50 kronor. Medlemskapet gäller för under det kalenderår som


Pexels photo 398532

TI Sveriges styrelse 2019-2020

Vid gårdagens ordinarie föreningsstämma valdes Transparency International Sveriges styrelse och övriga funktioner för 2019-2020. Som ny ordförande, för 2019-2021, valdes Ulrik Åshuvud. Övriga styrelseledamöter är: Inga-Britt Ahlenius (nvald 2018-2020), Eva Bennett (nyval 2019-2021),


Pexels photo 356043

Strategiuppföljning för 2018

Som fortsättning på strategiuppföljningen i Årsberättelsen 2017 har vi utvärderat verksamheten under 2018 och hur vi uppfyllt de mål som finns i TI Sveriges Strategi för 2016-2020. Alla tretton mål har inte prioriterats under året. Styrelsen har fokuserat på en stärkt finansieringsbas


Pexels photo 276258

TI sverige välkomnar Husqvarna

TI Sveriges styrelse har beslutat att anta Husqvarna som ny medlem i Transparency International Sveriges Corporate Supporters Forum (CSF). Vi välkomnar Husqvarnas medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska storföretag för att minska korruptionen och Husqvarnas stöd till TI


Architecture daylight door 239853

När lögnen blir sanning

Välkommen till ett seminarium den 25 april med Harriet Wallberg, tidigare rektor för Karolinska institutet och universitetskansler. Harriet berättar och diskuterar i anledning av sin nyligen utkomna bok. Macchiariniaffären är inte en affär utan åtminstone tre skilda men sammanhängande


Auditorium 2488359 1920

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019 Tid : 25 april 2019, kl. 17:30-19:30 Plats : SUP46 (Europahuset), Regeringsgatan 65, 3tr, Stockholm Innan föreningsstämman (kl. 17:30-18:30) bjuder vi in till en presentation av och diskussion med Harriet Wallberg, tidigare bl a


17445 s%c3%a4desf%c3%a4lt press

TI Sverige välkomnar Lantmännen

TI Sverige välkomnar Lantmännen! Styrelsen för Transparency International Sverige har beslutat att anta Lantmännen som medlem i föreningens näringslivsforum, Corporate Supporters Forum . Lantmännen är ett lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 lantbrukare och har verksamhet i ett


Agenda 2030 glob bars av hander ljus bildskapare egdesign

Civilsamhället för Agenda 2030

Transparency International Sverige undertecknar civilsamhällets gemensamma avsiktsförklaring för att stärka arbetet med Globala Målen för hållbar utveckling . Avsiktsförklaringen samlar ett nittiotal civilsamhällsorganisationer i arbete med att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030,


Healthcare hospital lamp 1250655

Macchiariniaffären på Karolinska - en makalös skandal på mer än ett sätt?

Ett trettiotal medlemmar fick den 22 januari tillfälle att lyssna på och diskutera med Bosse Lindquist om Macchiariniaffären och dess avslöjande i de tre dokumentärprogrammen för tv samt hur det gick till att bedriva en mycket tidsödande och kostsam grävande journalistik i Sverige och


Ball shaped cartography continent 1165676

CPI 2018: Stora ekonomier faller i korruptionsindex

Det ekar tomt i toppen på Transparency Internationals senaste korruptionsindex . Inget land har sedan 2016 lyckat uppnå 90 poäng eller mer av 100 möjliga. Corruption Perceptions Index (CPI) visar att korruptionen ökar när demokratin hotas. Danmark hamnar på första plats med 88 poäng,


Agreement 3489902 1920

TI Sverige välkomnar Siemens Financial Services AB

Välkommen Siemens Financial Services AB! Styrelsen för Transparency International Sverige har beslutat att anta Siemens Financial Services AB som stödjande företagsmedlem i Transparency International Sverige. Siemens Financial Services AB erbjuder finansiella b2b-lösningar som stöder


Desk office hero workspace

Nominera till TI Sveriges styrelse

Känner du någon, eller är du själv, intresserad av antikorruption, transparens, etik och ansvarsutkrävande? Inför Transparency International (TI) Sveriges årsmöte i april 2019 söker valberedningen efter engagerade personer som är intresserade av ett styrelseuppdrag. TI Sverige är en


Hammer 719068 1920

Ny ordförande för TI Sverige

TI Sveriges styrelse beslöt vid ett möte den 11 december 2018 att Louise Brown, viceordförande, interimistiskt tar över ordförandeskapet från Michaela Ahlberg som på grund av andra tidskrävande åtaganden inte längre har möjligt att vara styrelseordförande. Louise Brown är ordförande till


Dt9iwhcxgaa3uk2

Internationella antikorruptiosdagen

Den 9 december är det FN:s internationella antikorruptionsdag. TI Sverige uppmärksammar dagen genom ett seminarium, den 11 december, tillsammans med Raoul Wallenberg-institutet där vi diskuterar vikten av preventivt antikorruptionsarbete i verksamheter för att uppnå Agenda 2030 och


Brexit eu europe 113885

Synpunkter på bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen

TI Sverige har till Justitiedepartementet gett synpunkter på Ds 2018:34 Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen. TI Sverige instämmer i bedömningen att Sverige uppfyller direktivets krav när det gäller straffansvar för gärningar som omfattas av artikel 4.2,


Black and white data folded 158651

TI SVERIGE på DN Debatt

DN DEBATT 4/11 . ”Uppdrag gransknings” grävande reportage kring ett antal bedrägliga säljbolag styrda av en affärsman i London har bevisat att 216 av Sveriges 290 kommuner är mer eller mindre mutbara. Tre av fyra kommuner har alltså fallit offer för bluffakturor och mutförsök, skriver


Aerial architecture buildings 415722

TI Sverige på IACC 2018

Den 22-24 oktober arrangeras i Köpenhamn världens största konferens med fokus på antikorruption - International Anti-Corruption Conference (IACC). Temat för i år "Together for Development, Peace and Security: Now is the Time to Act". Deltagare har möjlighet att delta i panelsamtal,


Ec tw11

Exporting corruption

Endast ett fåtal länder uppfyller OECD-konvententionen mot mutor Transparency Internationals rapport Exporting Corruption , som publiceras i dag 12 september, granskar efterlevnaden av OECD:s konvention mot mutor i internationella affärstransaktioner. Studien granskar bl.a. antalet


Adobe photoshop architecture beach 955793

Vi flyttar!

Den 3 september flyttar TI Sveriges kansli till The Park, på Sveavägen 98 i Stockholm. Du når oss via telefon och e-post som vanligt, men uppdaterad postadress finns under Kontakt .


Visby 644587 1920

TI Sverige i Almedalen

För fjärde året i rad anordnar AmCham Sweden, Institutet Mot Mutor och Transparency International Sverige Tillsammans mot Korruption i Almedalen, en plattform där såväl privata som offentliga aktörer samlas under en dag för att dela positiva exempel i kampen mot korruption. I år kommer


Politics 2361943 1920

Arbetet mot korruption

Korruptionsskandalerna i Sverige duggar tätt och vi ligger sämst till i Skandinavien enligt Transparency Internationals senaste korruptionsindex . Mot den här bakgrunden har TI Sverige frågat de svenska riksdagspartierna om deras syn på korruption. Frågorna har rört bland annat behovet


Pexels photo 607812

TI Sverige växer!

TI Sverige växer på sociala medier. Sedan tidigare finns vi på Facebook och Twitter , men nu syns vi även på LinkedIn . Flödena skiljer såg något så vill du vara säker på att inte missa information från oss eller det senaste om antikorruption - följ oss i våra sociala medie-kanaler.


Abstract access blur 257930

TI Sverige och GDPR

Integritet och hantering av personlig information Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur verksamheter får behandla personuppgifter. Mer information om dataskyddsförordningen


Pexels photo 461049

Medlemsavgifter 2018

Vid ordinarie föreningsstämma i april fastslogs att årets medlemsavgifter kvarstår oförändrade. Det betyder att du endast betalar 250 kronor för medlemskap i föreningen TI Sverige. Är du student betalar du enbart 50 kronor. Medlemskapet gäller för under det kalenderår som inbetalning sker.


Daylight equipment hanging 147430

Sex som korruption - även i Sverige?

Kopplingar mellan sexuella övergrepp, makt och korruption är inget nytt - i en ”visselblåsar”-papyrus från Thebe cirka 1200 f.Kr anklagas chefsförmannen för byggarna av kungliga gravar för att ha mutat sig till sin tjänst och till yttermera visso för att ha begått flera allvarliga sexuella


Cup 2884023

TI Sveriges styrelse 2018-2019

Vid gårdagens föreningsstämma valdes Transparency International Sveriges styrelse och övriga funktioner för 2018-2019. Som ny ordförande, för 2018-2020, valdes Michaela Ahlberg. Övriga styrelseledamöter är: Inga-Britt Ahlenius (omval 2018-2020), Lars Björklund (invald 2017-2019), Louise


Mic 1132528 1920

Årets Visselpipa 2018

Årets Visselpipa - för larm om säkerhetsrisker vid Transportstyrelsen Två medarbetare på Transportstyrelsen, Annette Olofsson, internrevisionschef och Jens Johanson, säkerhetsskyddschef får Årets Visselpipa 2018, som delas ut av Transparency International Sverige. Motiveringen lyder:


World 1264062 1920

Corruption and the world order

På temat Corruption and the Arab Spring – Challenges and Lessons learned ordnade TI Sverige tillsammans med Utrikespolitiska institutet (UI) ett seminarium den 7 mars. Medverkade gjorde Youseff Cherik, Deputy Director, Colombia Global Center, Tunis, Fanny Härgestam, skribent och


Pexels photo 267355

Följ oss på sociala medier

Vill du få nyheter om antikorruption, transparens och integritet? Följ oss då på Facebook och Twitter ! Vi informerar om intressanta och relevanta studier, rapporter, utredningar eller betänkanden. Om lagstiftning och branschinitiativ. Och mycket mer. På Twitter kan du även följa med vad som sägs på våra seminarier.


Twitter facebook together exchange of information 147413

En ny riskzon för korruption?

Hur kan man motverka manipulering genom fake news, nättroll, klickfabriker, twitterbotar, astroturfing och andra nätfenomen? Falska nyheter och desinformation, manipulering av opinion och samhällsdebatt, dold ekonomisk, politisk och kommersiell påverkan är inga nya fenomen, men den snabba


Auditorium 2488359 1920

Kallelse till föreningsstämma 2018

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018 Tid : 26 april 2018, kl. 17:30-19:30 Plats : Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm Innan föreningsstämman (kl. 17:30-18:30) bjuder vi in till ”En ny riskzon för korruption? Integritet och transparens i sociala medier” med bl.a.


Pexels photo 416024

IACC 2018: Förslag till konferensprogram

Den 22-24 oktober 2018 hålls den internationella antikorruptionskonferensen, IACC , i Köpenhamn, Danmark. Det finns nu möjlighet att bidra till konferensprogrammet genom att inkomma med förslag till workshops och panelsamtal. Årets tema är "Together for Development, Peace and Security:


Waters 3085701 1920

CPI 2017: Sverige är mest korrupt i Skandinavien

CPI 2017: Sverige är mest korrupt i Skandinavien Sverige är sämst i Skandinavien i internationell ranking av korrupta länder. Sverige har halkat ner till sjätte plats i 2017 års korruptionsindex från Transparency International. Med 84 poäng av 100 möjliga har Sverige rasat hela fyra poäng


World 1264062 1920

Seminarier om korruption och säkerhet

Seminarier om sambanden mellan korruption och säkerhet  TI Sverige och Utrikespolitiska Institutet arrangerar gemensamt under våren 2018 en serie på fyra seminarier som belyser olika aspekter på sambanden mellan korruption och internationell och nationell säkerhet. Seminarieserien


Hammer 719066 1920

Ny kommunal redovisningslag beaktar inte pensionsåtaganden

Regeringen har lämnat förslag om att en ny kommunal redovisningslag införs 1 januari 2019. TI Sverige noterar att regeringen inte tar ställning till utredningens förslag om hur kommunerna ska redovisa sina pensionsåtaganden utan att denna fråga ska utredas vidare. TI Sverige vill peka på


Calendar 660670 1920

Biståndet och korruptionen

Inbjudan till seminarium: 20 mars Korruption är i många länder ett allvarligt utvecklingshinder. Sverige har länge betonat vikten av att arbeta mot korruption i biståndet. Biståndet måste kunna stötta ett långsiktigt förändringsarbete för att bygga en rättsstat med en ansvarstagande


Desk office hero workspace

Nominera till TI Sveriges styrelse

Känner du någon, eller är du själv, intresserad av antikorruption, transparens, etik och ansvarsutkrävande? Inför Transparency International (TI) Sveriges årsmöte i april 2018 söker valberedningen efter engagerade personer som är intresserade av ett styrelseuppdrag.  TI Sverige är en


Pexels photo 327540

Välkommen till TI Sverige

Välkommen till TI Sveriges nya hemsida! Vi arbetar kontinuerligt med utvecklingen av hemsidan och tar gärna emot förbättringsförslag och synpunkter per e-post .


Pexels photo 276258

TI Sverige välkomnar Vattenfall som ny medlem i föreningens näringslivsforum

TI Sveriges styrelse beslutade vid styrelsemötet den 18 januari att anta Vattenfall som ny medlem i Transparency International Sveriges Corporate Supporters Forum (CSF). Vi välkomnar Vattenfalls medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska företag för att minska korruptionen.


Tunnel

EU kräver ökad transparens för att förhindra penningtvätt

EU har i dagarna beslutat att skärpa reglerna i  det senaste direktivet om penningtvätt med innebörd att register över verklige huvudmän ska bli offentligt tillgängliga. i dag har bara den som anses ha legitima skäl tillgång till sådan information. Detta är ett stort steg i rätt riktning


Cpi2016 mapforcard 1280

OECD skjuter upp granskning av Sverige p.g.a. bristande lagstiftning

Eftersom Sverige ännu inte följt rekommendation från 2012 om skärpt lagstiftning för juridiska personer kommer den s.k. fas 4-granskningen av Sverige att skjutas upp till 2019. Dessutom kommer OECD att skicka en delegation till Sverige under nästa år för att förmedla budskapet om vikten


Följ oss

Vill du veta mera?